You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge – Die 180 m langen Tunnelelemente wurden in acht Einzelsegmenten von jeweils 22,50 m gegossen.

Tehnologija oplata u tunelogradnji

Sve veće značenje izgradnje prometne infrastrukture

Tunelogradnja doživljava bum u cijelom svijetu. Statistika tunelogradnje od
1960-ih godina pokazuje očito podudaranje rastuće krivulje s gustoćom prometa
u proteklim desetljećima. Dva su uzroka pogon ovog razvoja: nezaustavljivi rast individualnog prometa i eksponencijalan rast robnog prometa koji podrazumijeva najbržu i najjednostavniju moguću dostupnost svake točke na svijetu. Težnji za kontinuiranim "više, brže, dalje" kod izgradnje prometnih mreža precizno odgovara zahtjev za dionicama puta kojima se štede vrijeme i troškovi, koje omogućuju siguran promet i kojima se uglavnom svladavaju sve prepreke.


Ubrzati, razdružiti i premjestiti

U najkraćem mogućem vremenu pouzdano, sigurno i nesmetano stići od točke A do točke B, maksima je današnjeg planiranja prometnica. Ona jednako vrijedi za seoske regije kao i za prometno preopterećene gradove i metropole. U fokusu prometnih
tokova prije svega su prometnice na velike udaljenosti koje nadilaze granice i kojima
se povezuju golema međunarodna gospodarska područja.

U ovoj pozadini tuneli i mostovi predstavljaju ključne dijelove prometnih mreža. Oni prevladavaju brda i vodene površine, skraćuju dionice puta, izbjegavaju zaobilaženja, izjednačuju visinske razlike te eliminiraju križanja i prometna čvorišta. Prometni tuneli istovremeno štite ljude i prirodu od buke i ispuštanja štetnih tvari.


PERI: stručnjak s okom za cjelinu

Paralelno s razvojem u tunelogradnji na svim razinama projektiranja i izvedbe etablirali
su se stručnjaci koji zahvaljujući načinima gradnje dokazanim u praksi te umreženim informacijskim i organizacijskim strukturama omogućuju uspješnu provedbu ovakvih velikih projekata.

Timovi za projektiranje tunela u pravilu se sastoje od geologa, geodeta, stručnjaka za zemljane radove, temeljenje i cestogradnju, tehnologa za organizaciju i betonske radove te projektanata za prometnu i pogonsku sigurnost. Već samo ovo nabrajanje ukazuje na iznimnu kompleksnost ovakvih građevinskih projekata. Među svim tim stručnjacima PERI se zahvaljujući svojim sistemima oplata i skela etablirao kao pouzdan partner diljem svijeta. I u svim fazama projekta - od projektiranja do izgradnje objekta.


Osnove i ciljevi tunelogradnje

Glavna uloga tehnologije betona

Beton kao građevni materijal omogućio je osnovnu definiciju sistematičnih načina
gradnje u tunelogradnji. A iz nje proizlazi silovit razvoj metodike kojom se građevinski zadaci ove vrste izvode standardiziranim sistemima, a pritom se projektiranje, sama koncepcija i provedba dosljedno usmjeravaju prema ekonomskim principima.  

Tijekom ovog razvoja došlo je do značajnog obrata važnosti. Oplate i skele prije su
se nabavljale po želji i bile nužno pomoćno sredstvo u proizvodnom procesu, svojom preobrazbom u sisteme postale su alati proizvodnje i organizacije. Danas taj sklad svestrano primjenjivih sistema garantira uspjeh svakog gradilišta na kojem se izvodi
tunel.


Načini gradnje i oblici nosivih konstrukcija

Glavni kriteriji kod izbora načina gradnje i oblika nosive konstrukcije jesu poprečni presjeci tunela i njihove dužine. U obzir se uzimaju i zaobljenja i nagibi uvjetovani oblikom objekta te promjenjive geometrije u svijetloj širini i visini. Te izmjene standardnog poprečnog presjeka nužne su za integraciju ugibališta za parkiranje i slučaj opasnosti, hodnika za bijeg i ulaznih galerija ili objekata koji povezuju susjedne tunelske cijevi ili ih vode na površinu.

U kontekstu građevinskih konstrukcija PERI načini izgradnje tunela obuhvaćaju četiri vrste:

 • otvoreni način gradnje
 • rudarski način gradnje
 • top-down metodu gradnje
 • specijalne odnosno dodatne načine gradnje

Neovisno o načinu gradnje, a uzimajući u obzir geološke okolnosti i planiranu primjenu, biraju se različiti poprečni presjeci nosive konstrukcije. Jednostavan oblik pravokutnika nudi najekonomičnije opcije izvedbe. Sukladno općim uvjetima i kružni, eliptični ili specijalni poprečni presjeci imaju specifične prednosti.


Oblici nosivih konstrukcija u tunelogradnji


PERI rješenja u tunelogradnji i primjeri projekata

Sva PERI rješenja u tunelogradnji baziraju se na jednom jedinom sistemu – VARIOKIT inženjerskom modularnom sistemu – neovisno o potrebnom stupnju automatizacije prilikom montaže i demontaže ili premještanja. Pritom PERI sistemska rješenja obuhvaćaju sve faze životnog ciklusa tunela: od izgradnje preko održavanja do
obnavljanja.


Pregled PERI rješenja u tunelogradnji

Grafische Darstellung der offenen Bauweise beim Tunnelbau: aufgelöster Querschnitt

Otvoreni način gradnje: zaseban poprečni presjek.

Kao kod uobičajene visokogradnje podnožje, zidovi i strop poprečnog presjeka tunela izvode se međusobno neovisno.

Okvirni uvjeti

 • dužine taktova do oko 30 m
 • svijetla visina oko 3 m do 10 m
 • svijetla širina sukladno statičkim ograničenjima
 • broj taktova maks. 10

Grafische Darstellung der offenen Bauweise beim Tunnelbau: teilmonolithisch

Otvoreni način gradnje dijelom monolitan.

Zidovi i strop betoniraju se odjednom. Za izvedbu se primjenjuju dvoja statički samostalna kolica za montažu tunela koja se pomiču odvojeno.

Okvirni uvjeti

 • dužine taktova do oko 25 m
 • svijetla visina oko 4 m do 10 m
 • svijetla širina oko 4 m do maks. oko 20 m po kolicima
 • broj taktova min. oko 10 do maks. oko 60 taktova

Primjer PERI projekta

Tunel Limerick, Irska - kolica za montažu tunela na osnovi VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema za 6 dodatnih odsječaka betoniranja na južnom portalu koji se istovremeno izvode.

Tunel Limerick

Limerick, Irska


Grafische Darstellung der offenen Bauweise beim Tunnelbau: teilmonolithisch

Otvoreni način gradnje dijelom monolitan.

Podnožje i zidovi betoniraju se odjednom. Zbog apsolutne nepropusnosti ovaj se način gradnje uglavnom koristi u području podzemnih voda.

Okvirni uvjeti

 • dužine taktova do maks. 15 m
 • svijetla visina oko 4 m do 8 m
 • svijetla širina oko 25 m
 • broj taktova min. oko 10
  do maks. oko 60 taktova

Grafische Darstellung der offenen Bauweise monolithisch beim Tunnelbau

Otvoreni način gradnje monolitan.

Podnožje, zidovi i strop
betoniraju se odjednom.
Zbog minimalnog udjela
fuga pouzdano se postiže
visoka nepropusnost čitavog
poprečnog presjeka tunela.

Okvirni uvjeti

Varijanta s nosačima za taktno naguravanje:

 • dužine taktova min. oko
  10 m do maks. 24 m
 • svijetla visina oko 3 m do oko 10 m
 • svijetla širina maks. oko 20 m
 • broj taktova min. 50 taktova

Varijanta s portalom i strojem za gradnju štitom:

 • dužine taktova min. oko 10 m do maks. 20 m
 • svijetla visina oko 4 m do oko 9 m
 • svijetla širina maks. 18 m
 • broj taktova min. 25 taktova

Grafische Darstellung der bergmännischen Bauweise beim Tunnelbau

Rudarski način gradnje.

Tunel se izvodi podzemno. Probijanje kružnog do eliptičnog poprečnog presjeka izvodi se iskopima miniranjem ili tunelskim bušaćim strojevima.

Okvirni uvjeti

 • kratke dionice: oplate svoda kombiniraju se s privremenim podupiranjem
 • srednje dionice: primjena horizontalno pomičnih sistemskih kolica za montažu
 • više od 60 taktova betoniranja: automatizirana primjena kolica za montažu svoda

Grafische Darstellung der Deckelbauweise beim Tunnelbau

Top-down metoda građenja.

Izvedba uz minimalno ograničavanje prometa. Iskop kod ovog načina gradnje seže samo do donjeg ruba budućeg stropa tunela.

Okvirni uvjeti

 • dužine taktova do oko 30 m
 • svijetla visina do maks. 12 m
 • svijetla širina bez ograničenja
 • broj taktova od 1 takta

Symbol für Abweichungen vom Regelquerschnitt beim Tunnelbau.

Odstupanja od standardnog poprečnog presjeka.

Nužne izmjene standardnog poprečnog presjeka uvjetovane ugibalištima za parkiranje i slučaj opasnosti, hodnicima za bijeg, ulaznim galerijama itd.

Okvirni uvjeti

 • kolica za montažu prilagodljiva izmjenama poprečnih presjeka uz minimalne izdatke
 • jednostavna izmjena oplate između standardnih i nepodudarnih poprečnih presjeka

Symbol für Übergangsbauwerke, die die unterirdische Streckenführung mit der oberirdischen verbinden.

Prijelaz tunel / nadzemno područje.

Prijelazni objekti povezuju nadzemne prometne puteve
s podzemnim trasama.

Okvirni uvjeti

 • oblik i dimenzije geometrije oplate po želji se prilagođuju topografiji i pejzažu
 • površinska svojstva zidova portala također se oblikuju po želji

Symbol für halboffene Tunnel mit einseitiger oder Überkopf-Belichtung beim Tunnelbau.

Galerije / poluotvorena konstrukcija.

Poluotvoreni tunel s prirodnim osvjetljenjem s jedne strane ili s gornje strane. Galerije mogu biti samostalni objekti ili duži prijelazni objekti.

Okvirni uvjeti

 • koncept i izvedba analogni pouzdanim metodama tunelogradnje
 • primjereni su svi PERI
  sistemi oplata i skela
  koji se primjenjuju u
  tunelogradnji

Symbol für bautechnische Maßnahmen für die Instandsetzung, Teilerneuerung oder für den Umbau bestehender Tunnelbauwerke

Održavanje tunelskih objekata.

Građevinsko-tehničke mjere
za održavanje, djelomične sanacije ili rekonstrukciju postojećih tunela.

Okvirni uvjeti

 • sistemske komponente primjenjive za sve gore navedene metode tunelogradnje
 • detaljna analiza štete
  vodeći računa o tehničkim
  i organizacijskim nužnostima
 • planiranje održavanja
  i procesa sukladno
  općevaljanim propisima

PERI sistemska tehnologija u tunelogradnji

Modularnost i korist za klijenta

Od samog početka PERI slijedi poseban koncept modularnosti koji dva tobože oprečna cilja promatra kao cjelinu te ih tijekom razvoja proizvoda i građevinskih komponenti 
tehnički povezuje. S jedne strane PERI sistemi oplate i skele odlikuju se maksimalnom jednostavnosti montaže i rukovanja. S druge strane kao u velikoj mjeri standardizirane komponente dopuštaju maksimalnu varijabilnost u kombiniranju sukladno specifičnostima objekta.

Ovaj koncept optimiran u pogledu funkcionalnosti i logistike seže od nekoliko osnovnih komponenti sa samoosiguravajućim i podesivim spojnim dijelovima koji se ne mogu izgubiti, preko krajnje jasne logike montaže sistema oplate i skele, do digitalnih alata za projektiranje i izvedbu koji osiguravaju učinkovite procese gradnje u pogledu tehnologije
i logistike.

Faze rada u tunelogradnji

Faze projekta prilikom izgradnje, održavanja i sanacije tunelskih objekata

Weströhre des alten Elbtunnels, die von Passanten und Besuchern weiterhin benutzt wurde, während die andere saniert wurde.

Tip projekta

 • novogradnja
 • održavanje
 • popravak / sanacija
Zwei Ingenieure bei der Planung eines Tunnels am 3D Modell.

Faza projektiranja

 • 2D / 3D projektiranje
 • definiranje sistema oplate
 • definiranje oplatne ploče
 • definiranje tijekova gradnje
 • izrada logističkog koncepta

 

Hydraulischer VARIOKIT Gewölbeschalwagen wird flexibel an die Gegebenheiten des Hamburger Elbtunnels angepasst.

Faza oplate

 • montaža oplate
 • prilagodba oplate
 • premještanje oplate
 • demontaža oplate
Arbeiter steht auf dem Schalwagen und führt Installationsarbeiten am Deckengewölbe durch.

Faza betoniranja

 • nabavka / razastiranje betona
 • ugradnja betona
 • zbijanje betona
 • njega betona

Nenadmašiva raznolikost primjene: 
VARIOKIT inženjerski modularni sistem

VARIOKIT inženjerski modularni sistem općepoznati je svestrani sistem. U cijelom je svijetu jedan od rijetkih sistema koji se neograničeno mogu primjenjivati u tunelogradnji, mostogradnji i inženjerskoj gradnji. Ova bitna prednost za klijenta rezultat je visokog stupnja standardizacije i kombiniranja sistemskih komponenti na osnovi samo tri ključna elementa:

 • univerzalnog čeličnog profila SRU
 • penjajuće šine RCS
 • i vretena za teška opterećenja SLS.

Tako se VARIOKIT inženjerski modularni sistem gotovo 80% sastoji od standardnih komponenti; preostalih 20% čine specijalne komponente prilagođene specifičnostima objekta. Osim toga, mogućnost najma PERI standardnih komponenti smanjuje stopu vezanog investicijskog kapitala. Na taj način PERI klijent u cijelom svijetu istovremeno
ima pouzdan pristup parku tehnički i funkcionalno ispitanih i održavanih sistemskih komponenti i proizvoda. Još jedna značajna ekonomska prednost VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema jest mogućnost njegova širenja u samostalno pokretan, hidraulički "stroj za montažu tunela" kojim se precizno i automatizirano izvode brojne međusobno isprepletene radne etape.


Više znanja

Stručni priručnik o tehnologiji oplata u tunelogradnji

Sve gore spomenute teme detaljno su opisane i zorno ilustrirane u PERI stručnom priručniku „Tehnologija oplata u tunelogradnji“. Brojne skice sistema ne samo da doprinose podrobnijem objašnjenju specifičnih načina gradnje i gradilišnih situacija,
već i praktično usmjeravaju na izvedene projekte tunelogradnje.

Detaljnoj dokumentaciji projekata tunelogradnje posvećeno je više od 100 stranica 
od ukupno 160 stranica stručnog priručnika. I ovdje individualno pripremljene skice
sistema i slike velikih formata nadopunjuju prikaz specifičnih gradilišnih situacija te rješenja projektiranih i izvedenih u suradnji s tvrtkom PERI. Kako bi se iznijelo i gledište specijaliziranih izvođača, njihovo gradilišno osoblje iznosi svoje mišljenje o tehničkim zahtjevima u pogledu primjene oplate te obrazlaže odluke donesene sukladno specifičnostima projekta.  

Stručni priručnik "Tehnologija oplata u tunelogradnji"

160 stranica dragocjenog stručnog znanja -  kompaktno, zorno i praktično.

Narudžba stručnog priručnika