You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT inženjerski modularni sistem

Pregled

VARIOKIT nudi standardne komponente za različite primjene u inženjerskoj gradnji.
Ovaj modularni sistem obuhvaća svestrano primjenjive ključne te dopunske sistemske
komponente s posebnim funkcijama. Po potrebi se osmišljavaju specijalni elementi.
Kombinacijom PERI sistemskih oplata i skela nastaju ekonomične oplate za mostove
i tunele po mjeri te sva ostala inženjerska rješenja.

Bezbrojne mogućnosti
Rješenja za mostogradnju, tunelogradnju i inženjersku gradnju s ključnim i funkcionalnim sistemskim komponentama

Minimalan trošak montaže
Brz rad zahvaljujući spojevima prilagodnim svornjacima i jenostavna prilagodba vretenima

Ekonomična rješenja
Racionalnost zahvaljujući standardnim komponentama iz najma i statički optimalnom projektiranju


Nosive konstrukcije

VARIOKIT standardne komponente omogućuju troškovno povoljnu izvedbu tehnički
zahtjevnih rešetkastih konstrukcija i nosivih sistema. Kako bi se vrijeme montaže na
licu mjesta svelo na minimum te se realizirali kratki rokovi gradnje, PERI na gradilište
po potrebi isporučuje i prethodno montirane jedinice. Mogućnost najma i prednosti
prilikom montaže čine VARIOKIT iznimno ekonomičnim posebice kod kratkih rokova
gradnje.

 • VST toranj za teška opterećenja
 • VRB konzolni spojni element

Tunelogradnja

VARIOKIT sistemske komponente dopuštaju izvedbu ekonomičnih kolica za montažu
tunela, precizno osmišljenih prema potrebama svakog gradilišta. Bez problema se ispu-
njavaju zahtjevi poput otvora za prolaz kamiona ili jednostranih zidnih oplata. Dopunske
komponente za podizanje, upuštanje i premještanje također pripadaju PERI programu
najma, primjerice sigurni radni podesti i pristupi.

Tehnički pribor potreban za rad, npr. priključak pumpe za beton, upotpunjuje VARIOKIT
rješenja.

 • VTC kolica za montažu tunela

Mostogradnja

Inženjerski modularni sistem VARIOKIT obuhvaća odgovarajuća sistemska rješenja za
gornje konstrukcije mosta te za oplate vijenca. PERI program proteže se od laganih
konzola pa sve do kompletnih rješenja za kolica i uređaje.

 • VCC kolica za montažu spregnute konstrukcije
 • VCB konzola
 • VARIOKIT krletka kolne konstrukcije VBC
 • VGK konzola za oplatu vijenca
 • VGB oplata vijenca na šinama
 • VGW kolica za oplatu vijenca

VARIOKIT ključnim i sistemskim komponentama sistematično se postavljaju teški tornjevi
nosive skele i široko napregnuti vezni elementi rešetkaste konstrukcije za mostogradnju.
I kod drugih zadataka gradnje gdje se moraju izvoditi najviša opterećenja VARIOKIT pred-
stavlja optimalan sistem. Isporuka cjelokupnog rješenja iz jedne ruke osigurava optimalne
procese u tijeku projekta.

Priključci modularne skele PERI UP omogućuju jednostavno integriranje potrebnih radnih
površina te sigurnih radnih pristupa svim radnim područjima.

 • VST toranj za teška opterećenja
 • VRB konzolni spojni element

Download