You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Logističke usluge

Pregled

I kod realizacije projektiranja nudimo maksimalnu podršku, od početka same izvedbe do
zadnjeg povrata opreme.

Naša uska mreža logističkih lokacija osigurava brzu raspoloživost materijala za svaki
projekt.

Na brojnim tržištima naši su sistemi i uređaji raspoloživi i u parku najma – kao ekonomična opcija kada su potrebe za materijalom na vrhuncu ili za rjeđe zadatke. A naši stručni savjetnici za oplate i skele te supervizori nude djelotvornu pomoć na licu mjesta kako
bi klijenti od samog početka učinkovito primjenjivali PERI sisteme i uređaje.


Čišćenje i popravci

Zbog izlaganja oplatnog materijala velikim opterećenjima i zahtjevima njegovo redovito održavanje prijeko je potrebno za dobre izvedbene rezultate. PERI nudi stručno čišćenje i popravke materijala na brojnim lokacijama diljem svijeta i time osigurava trajno očuvane zalihe materijala. 

Individualno usklađivanje
Definiranje potrebnih usluga s PERI stručnjacima sukladno stanju materijala

Profesionalne usluge popravaka
Najmodernija tehnologija i PERI stručno osoblje

Brza realizacija
Brza obrada naloga i povrata zahvaljujući umreženim PERI servisnim centrima


Park najma i distribucija

Najbolji materijal u pravoj količini u pravo vrijeme na pravom mjestu

Najmom materijala ekonomično se pokrivaju potrebe za materijalom koje su na vrhuncu.
Također je najam odgovarajućih sistema i uređaja najbolja opcija kod nesvakidašnjih
primjena. PERI diljem svijeta raspolaže s više od 110 logističkih destinacija i osigurava
pouzdane isporuke na mjesto primjene. Organiziranom razmjenom materijala između
PERI skladišta na raspolaganje se mogu dati i najveće količine materijala za iznimne
naloge. Na taj način PERI svoje klijente rasterećuje od rizika neiskorištenosti materijala
i osigurava kontinuiranu kvalitetu sistema oplata i skela. 

Optimalna raspoloživost materijala
Zahvaljujući velikom parku najma s brojnim logističkim lokacijama diljem svijeta

Siguran transport
Zahvaljujući standardiziranim pakiranjima s paletama i rešetkastim kutijama koje
se mogu premještati dizalicom

Nesmetani tijekovi gradnje
Zahvaljujući fleksibilnosti naših parkova najma