You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Gradski tunel Malmö

Podaci o projektu

Lokacija: Malmö, Švedska

Željeznički tunel s podzemnim željezničkim postajama, proširenjem kolodvora i ulaznim područjem

Konstrukcija: tunel izveden otvorenim načinom gradnje s dvoćelijskim pravokutnim poprečnim presjekom; dijelom monolitna izvedba s kolnikom u donjem pojasu 
Svijetla širina: do 21,00 m
Svijetla visina: 7,20 m do 9,85 m

Zahtjevi

  • maksimalna nepropusnost zbog odricanja od radnih fuga u podnožju
  • strop tunela do 1,10 m debljine
  • 4,70 m širine prolaza za gradilišni promet
  • vute u vanjskom području
  • grede visine 0,60 m do 3,15 m u sredini tunela

Klijent

NCC Construction Sverige AB (Malmö C Nedre, E101)
Radna skupina MCG Malmö Citytunnel (ulazno područje E201);
Bilfinger Berger AG, Per Aarsleff A/S, E. Pihl & Son A.S.

Prednosti za klijenta

Održavanje 10-dnevnog takta zahvaljujući ekonomičnoj kombinaciji specijalne konstrukcije i sistema iz najma.

Magnus Jakobsson, voditelj gradnje E101, Gradski tunel Malmö
Magnus Jakobsson
Voditelj gradnje E101

Ploča tla, zidovi i stropovi izvodili su se u 10-dnevnom taktu zahvaljujući primjeni
PERI tunelske oplate. PERI nam uvijek ponudi najbolje rješenje.

PERI rješenje

Konstrukcija kolica za montažu prema specifičnostima gradilišta u kombinaciji sa sistemima iz najma:
2 vozna kolica za prethodne taktove, 2 slijedna kolica za montažu stropa te VARIO rješenje za eliptične armiranobetonske stupove u sredini tunela. Dodatno dvoja
kolica za montažu za južno ulazno područje s dva paralelna tunela.