You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT sistemi za spregnute mostove

Pregled

Tehnički opis

Kod gradnje čeličnih spregnutih mostova primjenjuje se građevni materijal koji odgovara po svojim posebnim svojstvima. Tako postoje čelične komponente otporne na vlak te armiranobetonske komponente otporne na tlak. U prvom odsječku radnog procesa pozicionira se čelični nosač u obliku I-nosača ili sandučastog poprečnog presjeka. Zatim se na gornji pojas čeličnog kolnika postavljaju kolica za montažu koja služe za prihvat konzolnih oplata. Ta kolica pomiču se odsječcima ovisno o dužini mosta metodom šahovskih polja ili kod primjene dvaju kolica ona se pomiču s odsječkom na preskok.

Kod manjih mostova zahtijeva se povoljnije rješenje oplate jer bi primjena kolica za montažu na osnovi kratkoročne primjene materijala bila neekonomična. Za takve pojedinačne slučajeve primjenjuju se posebna rješenja s konzolama.

Postupak montaže

Kao element za montažu na krletki konzolne konstrukcije primjenjuju se elementi oplate s nosačima. Najčešće je donji rub konzole ravna ukošena površina pa se spojeni elementi relativno jednostavno učvršćuju. Veće zahtjeve moraju ispuniti nosiva konstrukcija, kolica za spregnutu konstrukciju ili nosiva konzola. Nosiva konstrukcija mora nuditi mogućnost pomicanja kako bi se podešavao nagib konzola, poprečni nagib mosta i uzdužni nagib mosta.


Kolica za montažu

Osnovu kolica za montažu čini uzdužna rešetkasta konstrukcija koja se sastoji od primarnih
nosača HD 200 sistema. Dužina se pritom može modularno prilagođavati. 

Poprečni zapor kompletno se sastavlja od VARIOKIT materijala, čime se omogućuje idealna
prilagodba dimenzijama objekta.

Utjecajna širina poprečnog zapora slobodno se bira u okvirima VARIOKIT sistema. Na taj je
način statička iskorištenost materijala optimalna pa su rješenja iznimno ekonomična.

Kolica se pomiču preko kotača za teška opterećenja koji su učvršćeni na stolcima čelične
konstrukcije. Budući da su kotači za teška opterećenja postavljeni tako da se njima može
upravljati, bez problema se može prelaziti i preko uskih radijusa.


Konzola

Uz primjenu standardnih VARIOKIT komponenti konzole se montiraju sukladno geometriji objekta.

Proširenjem VARIOKIT modularnog sistema za nekoliko sidrenih komponenti nastaju rješenja iz
najma za najrazličitije primjene. Sidrima se onda po izboru može rukovati s donje ili s gornje strane.

Sukladno principu VARIOKIT sistema i ovdje se komponente mogu optimalno iskoristiti izborom
utjecajne širine, cilj je najekonomičnije moguće rješenje.

Download