You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT kolica za montažu tunela VTC

Pregled

VARIOKIT sistemske komponente dopuštaju izvedbu ekonomičnih kolica za montažu tunela, precizno osmišljenih prema potrebama svakog gradilišta. Bez problema se ispunjavaju zahtjevi poput otvora za prolaz kamiona ili jednostranih zidnih oplata. Dopunske komponente za podizanje, upuštanje i premještanje također pripadaju PERI programu najma, primjerice sigurni radni podesti i pristupi. Tehnički pribor potreban za
rad, npr. priključak pumpe za beton, upotpunjuje VARIOKIT rješenja.  

 • VTC kolica za montažu tunela za otvoreni način gradnje
  Rješenja za monolitnu, dijelom monolitnu i slobodnu izvedbu
 • VTC kolica za montažu tunela za rudarski način gradnje
  Rješenja za monolitnu i slobodnu izvedbu

Kontinuirana prilagodba
Precizna rješenja oplate bez rastera za poprečne presjeke tunela svakog oblika

Minimalan trošak rada
Montaža i demontaža, podizanje i upuštanje te premještanje kao opcija s hidrauličkim
i električnim rješenjima

Ušteda naknadnih troškova
Nosivi čelični profili reduciraju sidra u području zida


Tehnički detalji

 • standardizirane sistemske komponente iz najma odgovarajućih dužina za specifična rješenja kolica za montažu
 • potpornji za kontinuiranu primjenu od 4,00 m do 9,00 m
 • neznatan broj tipskih spojnica sa standardiziranim opterećenjima po vrsti spoja
 • brza montaža prema potrebama gradilišta
 • jednostavna preinaka kod promjene poprečnog presjeka tunela
 • manje sidara u području zida zahvaljujući standardnom čeličnom profilu do UU 200
 • opcija hidrauličkog podupiranja kod montaže i demontaže te podizanja i upuštanja
 • rješenja za električno ili mehaničko premještanje po vlastitom izboru

Download