You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BIM Building Information Modeling

BIM za tvrtku PERI predstavlja metodu koja daje smjernice razvoja te omogućuje projektiranje i upravljanje svim procesima gradnje – od prve ideje pa sve do
stvarnog otvorenja objekta.

Building Information Modeling (BIM) metoda je bazirana na programskoj podršci, a
koristi se za projektiranje i realizaciju građevinskih projekata na osnovi 3D modela
objekta. U cijelom je svijetu ova optimizacija tijekova gradnje na velikim projektima, usmjerena na budućnost, opravdala očekivanja kao metoda rada te investitorima i
svim sudionicima gradnje osigurava transparentnu realizaciju projekta i visoku
sigurnost prilikom projektiranja.​ 

Svim komponentama obuhvaćenim u BIM-u detaljno su opisana vizualna, tehnička i funkcionalna svojstva. Dodatnom integracijom dvaju čimbenika - vremena i troškova -
3D model postupno se zamjenjuje 4D odn. 5D modelom.

Ljudi, standardi, procesi i tehnologija bitne su sastavnice BIM-a. Čovjek je pritom odlučujući čimbenik uspjeha: svi sudionici moraju poštivati zajednički način rada,
vladati tehnologijom dokumentiranja i komunikacije te poznavati procese i standarde.

Najvažnija prednost BIM-a jest mogućnost simulacije varijanti projektiranja i izvedbe
u 3D modelu već u ranoj fazi projekta. Na taj način svi sudionici imaju uvid gdje, kada, zašto i uz kakav trošak može doći do tehničkih problema – prilikom projektiranja objekta
te u izvedbi koja slijedi.

PERI grupa
Engineering Excellence
Jochen Köhler
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
+49 (0)7309.950-4900
poslati e-mail

Prednosti BIM-a 

 • sigurnost prilikom projektiranja velikih, kompleksnih projekata
 • centralno upravljanje podacima sa svim informacijama o projektu
 • usklađena komunikacija zahvaljujući standardiziranim načinima rada
 • 3D vizualizacija projekta s povezivanjem informacija i dokumenata
 • kontinuirano aktualne i u svakom trenutku raspoložive informacije o projektu
 • pojednostavljeno nadgledanje objekta
 • povećana kvaliteta zahvaljujući ranom uviđanju pogrešaka u projektiranju
 • redukcija troškova gradnje
 • veća radna sigurnost zahvaljujući sistemski podržanim procesima 
 • smanjivanje rizika na minimum prilikom izvedbe gradnje
 • jednostavno praćenje termina u fazi gradnje
 • ušteda vremena u čitavom procesu gradnje
 • daljnja primjena informacija za vođenje poslova objekta

Troškovi implementacije BIM-a

Studije su pokazale da se primjenom BIM-a troškovi prebacuju u ranu fazu realizacije. Povećani troškovi manje su vjerojatni zahvaljujući boljem projektiranju.

Povećani troškovi na početku projekta odnose se na uvođenje BIM-a. To se ipak manje objašnjava kupnjom tehnologije nego koncepcijskom izradom procesa i struktura te utvrđivanjem standarda koje zahtijeva integracija BIM-a.

Zato se BIM ne može jednostavno kupiti. Građevinska poduzeća moraju razrađivati BIM od projekta do projekta te metodu poboljšavati proporcionalno sve većem znanju. Partneri kao što je PERI, koji imaju iskustva s BIM-om, pritom su jako korisni i smanjuju troškove u fazi implementacije.

PERI, Vaš partner za BIM projekt

U tvrtki PERI uobičajena je praksa da se trodimenzionalni modeli projektiranja projektiranjem primjene i taktova povezuju sa čimbenikom vremena. Stoga se
PERI već odavno bavi primjenama BIM-a kod sistema oplata i skela.

Cilj aktualnih PERI razvoja programske opreme jest kompletna integracija rješenja
oplata i skela u buduće BIM projekte. U tu se svrhu sve više podataka o procesima integrira u odgovarajuće sisteme s bazama podataka.

PERI sistem za upravljanje projektima - CENTRIO - djelatnicima već danas omogućuje
da u cijelom svijetu zajednički obrađuju projekte tako što svatko ima pristup jednoj i
istoj aktualnoj bazi podataka. Korak više u smjeru komunikacije na razini čitave PERI 
grupe jest primjena mobilne programske opreme za upravljanje informacijama
o gradnji u fazi projektiranja i izvedbe.

BIM im Einsatz bei der Filstalbrücke

Primjer BIM projekta tvrtke PERI

Aktualne primjere BIM projekata tvrtka je PERI već predstavila na brojnim sajmovima.
U njima se sistem upravljanja komunikacijom i podacima primjenjuje kroz dva medija: „Autodesk BIM 360 Glue“ i „Autodesk BIM 360 Field“. PERI sistemi integrirani su
preko sučelja u Autodesku BIM 360 Glue. Na taj način svi sudionici procesa projektiranja i gradnje imaju pristup istim informacijama preko korisničke površine kojom se jednostavno upravlja. Pritom se nacrti, dokumenti i modeli mogu preuzimati iz CENTRIO sistema te iz 3D programa za crtanje PERI CAD-a. Dodatne informacije - primjerice o količinama materijala na gradilištu - raspoložive su na portalu za klijente myPERI.

Autodesk BIM 360 Glue, software za usklađivanje prilikom projektiranja, omogućuje brzo
i jednostavno povezivanje novih zahtjeva i rješenja. Svi sudionici, od tehničkog ureda do dobavljača, kontinuirano imaju na raspolaganju aktualne informacije o projektu. Time je moguće otkriti i analizirati kolizije i probleme već u ranom procesu projektiranja.

Za gradilišnu svakodnevicu informacije iz faze projektiranja na raspolaganju su u Autodesku BIM 360 Field. On pruža mogućnost posredovanja i dokumentiranja zadataka, problema, kontrolnih listi, uputa, slika i izvještaja za komunikaciju između gradilišta i ureda.

Tako voditelj gradnje uz pomoć kontrolnih listi može provoditi rutinske kontrole, otvorene stavke dokumentirati svojim tabletom te ih kao problem proslijediti poslovođi. On ih kao obavijest prima izravno iz Autodeska BIM 360 Field i može odmah reagirati. Ako su mu
za rad potrebne posebne informacije o objektu ili tehnička dokumentacija poput uputa za primjenu i montažu primijenjene opreme, te informacije također može preuzeti. Nakon uklanjanja pogreške on predmetni problem može zaključiti slikama i komentarima.
Voditelj gradnje automatski prima informaciju o tome i može kontrolirati rad.

Za optimalan proces isporuke prethodno montirane jedinice oplate obilježavaju se QR kodom. Tako se oprema na gradilištu odmah prilikom zaprimanja može obuhvatiti i kontrolirati istim software-om. Dodatno se mogu preuzeti primjerice nacrti za primjenu
te na modelu objekta vizualizirati pozicije za prvu primjenu.