You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Komercijalne usluge

PERI komercijalne usluge znače profesionalnu podršku s visokom transparentnošću za klijente u mikroekonomskom pogledu.
PERI stručni savjetnik za oplate i skele prva je osoba za kontakt za ekonomična pitanja te za pitanja prilikom primjene sistema na samom gradilištu.

Pregled

Mi mislimo i na mikroekonomsku odgovornost naših klijenata i dajemo podršku njihovom kontrolingu učinkovitim fakturiranjem i visokom transparentnošću - često i online, 0-24.

Kod velikih projekata pomažu voditelji projekata koji količine materijala prilagođuju stvarnim zahtjevima pa samim time optimiraju zalihe materijala i troškove.


Podrška voditeljima gradnje

Podrška realizaciji projekta

  • razumljivi obračuni sukladni stanju na gradilištu
  • transparentne informacije za upravljanje primjenom oplate s gradilišnim izvještajima
  • podrška voditelja projekta na licu mjesta