You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI tehnika sidrenja

Pregled

Sidreni sistemi DK i SK omogućuju naknadno, pouzdano zatvaranje sidrenih pozicija. Sidrene pozicije pritom se zatvaraju lijepljenim betonskim konusima.

Dokazana nepropusnost 
Vodonepropusnost i plinonepropusnost, vatropostojanost, nepropusnost na zvuk, difuzijska postojanost te certificiranost za spremnike pitke vode

Odgovarajuća raspoloživost 
Konusi i juvidur cijevi raspoloživi su za različite promjere sidara


DK brtveni konusi

Sistem DK brtvenih konusa je

  • vodonepropustan
  • plinonepropustan
  • vatropostojan
  • nepropustan na zvuk
  • primjeren za vidni beton

SK sidreni konusi

Sistem SK sidrenih konusa je

  • vodonepropustan
  • plinonepropustan
  • vatropostojan
  • nepropustan na zvuk
  • primjeren za sigurnosne traktove i vidni beton