You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT teška nosiva skela

Pregled

PERI VST toranj za teška opterećenja i VRB konzolni spojni element omogućuju sigurno izvođenje opterećenja nastalih betoniranjem gornjih konstrukcija mosta preko velikih raspona. Teška nosiva skela iz VARIOKIT modularnog sistema osigurava učinkovita rješenja ne samo u mostogradnji, već
i kod specijalnih primjena u industrijskoj gradnji.

Učinkovitost
Visoka nosivost i statička optimalizacija omogućuju smanjenje zaliha materijala.

Svestranost
Sistemska rješenja iz najma ispunjavaju najrazličitije zahtjeve projekata.

Genijalna jednostavnost
Spojevi prilagodnim svornjacima ubrzavaju i pojednostavljuju montažu.


VST toranj za teška opterećenja

Standardiziranim sistemskim komponentama mogu se izvoditi različiti sistemi nosive skele:

Tornjevi sa 4 držača
U standardnoj konfiguraciji raspoloživi su u dimenziji 2 × 2 m ili u svakoj statički nužnoj dimenziji
do maksimalno 6,50 × 6,50 m.

Tornjevi s prethodnim držačima
U iznimno opterećenim područjima nosivost se lokalno može udvostručiti primjenom prethodnih držača.

Ploče konzolnog tornja
Spojeni s pločama, pojedinačni tornjevi postižu značajno veću poprečnu krutost u jednom smjeru.

Prostorna skela
Spajanjem pojedinačnih ploča konzolnog tornja poprečna se krutost može povećati i u drugom smjeru.

Primarne ploče
U području upornjaka i stupova sistem se može primjenjivati samo s držačima s glavom i kao primarna ploča do 10 m visine.

Sistem se nadopunjuje PERI UP skelom za sigurne pristupe.

Tehnički detalji

 • opterećenja držača do 700 kN
 • standardna primjena do 40 m visine
 • moguće veće visine kod specifičnog projektiranja
 • vreteno s glavom može se primjenjivati s nosivom hidraulikom pod punim opterećenjem
 • različite dužine RCS šina, dva elementa za izjednačavanje i vreteno s glavom omogućuju kontinuiranu realizaciju svih visina

VRB konzolni spojni element

Konzolni spojni element sastoji se od različitih tipova okvira optimiranih sukladno opterećenjima i dužinama koji odgovarajućim kombiniranjem kontinuirano omogućuju svaki raspon.

Razlikuju se:

Oslonački okvir
za prijenos opterećenja u tornjeve za teška opterećenja

Spojni okvir
za veće poprečne sile u blizini oslonca te za primjenu na međuležajevima i spojnim fugama

Standardni okvir
za primjenu u sredini polja

Standardizirani horizontalni i vertikalni spojevi neutralni u odnosu na os omogućuju optimalnu iskorištenost nosivosti te učinkovitu primjenu materijala.

Modularna skela PERI UP primjenjuje se kako bi se osigurao siguran pristup cijelom duljinom
raspona.

Tehnički detalji

 • optimiran za raspone do 40 m
 • dopušteni moment savijanja: 3.000 kNm
 • kompenzacija uzdužnog i poprečnog nagiba
 • kontinuirana realizacija svakog raspona
 • pomični ležaj prihvaća tolerancije pozicije oslonca
 • realizacija kosokutnog ležišta kod kuteva križanja

Download