You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vidni beton – moderni jezik arhitekata

Bez obzira je li riječ o odvažnim visinama ili ekstremnim oblicima i strukturama –
vizije arhitekata prilikom realizacije muzeja, koncertnih dvorana, stadiona ili mostova postavljaju maksimalne zahtjeve pred građevinsku industriju u cijelom svijetu.

U mnogim slučajevima vidni je beton moderno rješenje, bilo iz tehnoloških, ekonomskih
ili estetskih razloga.

PERI svojim klijentima u građevinskoj industriji nudi praktičnu pomoć: odabir, projektiranje i dispoziciju oplatnih ploča i oplatnih sistema, optimalno prilagođenih svakom građevinskom projektu. Za svaku površinu vidnog betona pravo rješenje oplate, od standardne oplate do specijalne pripreme. Iz intenzivne suradnje arhitekata, izvođača i PERI savjetnika proizlaze najbolji rezultati.


Osnove za realizaciju

Vidni beton postao je jedan od najvažnijih oblikovnih čimbenika moderne arhitekture. Ni jedan drugi građevinski materijal ne može se tako raznoliko primjenjivati i prerađivati.
Zato se vidni beton primjenjuje za gotovo sve zadatke u gradnji. Mogućnost oblikovanja svježeg betona uz pomoć odgovarajućih oplatnih sistema i oplatnih ploča dopušta izvedbu oblika i kvaliteta skoro po želji. Različite kvalitete vidnog betona dijele se prema naputku o vidnom betonu u četiri klase vidnog betona.

Na izvedbu vidnog betona kao oblikovnog elementa utječu:

  • oplatna ploča i sistem oplate
  • sastav betona uključujući vrstu cementa i dodatne tvari
  • pridodani pigmenti
  • izbor prikladnog sredstva za skidanje betona
  • naknadna obradba površine (pranje, brušenje, poliranje, zračenje, pjeskarenje)
  • hidrofobna impregnacija, lazure u boji, premazi.

Usavršavanjem betona kao građevinskog materijala novim tipovima betona kao što su betoni visoke otpornosti koji su lako stlačivi i samozbijajući te mikroarmirani betoni (čelik
i tekstilna vlakna) otvaraju se dodatna područja primjene.

Kao mjerodavna norma za izvedbu različitih vrsta betonskih površina vrijedi DIN 18217 „betonske površine i oplatne ploče“. Ovom normom ne reguliraju se upute u pogledu estetike jer ne postoje obvezujući propisi za izvedbu vidnog betona. To se čini razumljivim s obzirom da se stvaralačka nakana projektanta ne može normirati. Njegov je zadatak
što sveobuhvatnije i jednoznačnije opisati individualne predodžbe o izgledu betonskog
objekta.


Tim za vidni beton

Prilikom projektiranja i izvedbe građevinskih objekata ili komponenti posebnih zahtjeva
u pogledu betonske površine prijeko je potrebna usklađena suradnja svih sudionika. Predodžbe i zahtjevi projektanata i investitora moraju biti ostvarivi prilikom izvedbe.

Najbolje rješenje za dobar rezultat jest formiranje tima za vidni beton. Budući da tijekom faze projektiranja u pravilu još nije konačno definiran izvođač, korisna su savjetovanja s kompetentnim poduzećima (npr. ponuđačima oplate) ili iskusnim inženjerskim uredima. Ovlašteni inženjerski ured može preuzeti ulogu koordinatora u timu za vidni beton. 


Pregled sistema oplate

U modernoj tehnologiji oplata prvenstveno se primjenjuju sistemske oplate odn. oplate koje se uglavnom sastoje od sistemskih komponenti. Interakcija pojedinačnih sistemskih komponenti ima više prednosti: s jedne strane unaprijed zadana logika montaže povećava šansu za pravilnu primjenu pojedinačnih komponenti oplate. S druge pak strane povećava se broj mogućih primjena na gradilištu, čime se smanjuju troškovi amortizacije primijenjenih sistema i uređaja - u kontekstu jednog projekta. Istovremeno je primjena sistemske oplate sigurnija za gradilišno osoblje.

Prilikom primjene sistema oplate za površine vidnog betona treba voditi računa o kvaliteti oplate. Okvirne oplate prvenstveno su na raspolaganju u parku najma. Tu se pojedinačni elementi razlikuju po stupnju primjene i moguće je da su se reparirali. Oplatama iz najma mogu se realizirati samo klase vidnog betona SB 1 i SB 2. Rezultati u klasama vidnog betona SB 3 i SB 4 nisu izvedivi okvirnim oplatama iz parka najma odn. samo uvjetovano, primjerice PERI MAXIMO oplatom.

Uobičajeni sistemi oplate mogu se podijeliti u različite grupe:

Prometna infrastruktura

Prilikom izgradnje prometne infrastrukture, primjerice mostova, tunela ili potpornih zidova, vidni je beton bitan oblikovni element.

Betonske površine često se percipiraju samo s velike udaljenosti ili iz vozila u pokretu. Kako bi se istaknula optika betona, moraju se odabrati jasni oblikovni elementi. Primjerice fuge, kao posljedica spojeva elemenata oplate ili radnih odsječaka, pregnantno se moraju oblikovati.   

Svakako treba uzeti u obzir činjenicu da su brojne komponente ovih objekata uglavnom izložene direktnom utjecaju atmosferilija. To znači da brzo stare i da se njihov izgled tijekom vremena može drastično promijeniti.

Sistemi oplate za zidove

Kod sistema zidne oplate razlikuju se okvirne oplate i oplate s nosačima. Posebnu skupinu čine kružne oplate.

Okvirne oplate

Danas oko 70% izvođača za izvedbu betonskih zidova primjenjuje okvirne oplate. Tako se zovu zbog okvira koji rubove ugrađene oplatne ploče štiti od mehaničkih sila. Zahvaljujući fugama elemenata nastaje tipičan otisak na betonskoj površini. Osim toga, čelični ili aluminijski okvir vodi sidra oplate te služi za prihvat spojnica oplate i uređaja za premještanje.

Oličenje principa okvirne oplate jest PERI TRIO. Drugi sistemi okvirne oplate slični su
po svojoj optici betona. Raster standardnih ploča i sidara oplate varira između 2,70 m
i 3,50 m, pritom se pojedinačni elementi međusobno mogu povezivati u stojećem ili ležećem položaju. Okvirne su oplate robusne, dugog vijeka trajanja i jednostavno se primjenjuju zahvaljujući svom unaprijed zadanom rasteru prilikom montaže.

Oplate s nosačima

Oplate s nosačima danas se rjeđe primjenjuju, uglavnom za specifične projekte. Naziv su dobile zbog primjene drvenih ili metalnih nosača oplate. Nosači, čelični pojasi i oplatna ploča po slobodnom izboru čine prethodno pripremljene elemente oplate, takozvane sekcije oplate. Čelični pojasi povezuju sistem te služe kao oslonačka površina za sidreni sistem.

Princip oplate s nosačima prikazuje se na primjeru sistema PERI VARIO GT 24. Drugi sistemi oplate s nosačima slični su po svojoj optici betona. Raster standardnih sekcija te sidara oplate može varirati.

Razlikuju se

A) Standardne sekcije
Prethodno pripremljene sekcije u parku najma s utvrđenim veličinama elemenata, djelomično opremljene oplatnom pločom za sekundarne zahtjeve te kao ploča nosača
za oplatnu ploču za vidni beton. 

B) Sekcije oplate za specifične projekte
Sekcije oplate projektirane i pripremljene prema posebnim zahtjevima. Oplatna ploča
(tip, veličina, učvršćivanje), pozicija nosača i profila (razmaci) te raster sidara mogu se slobodno birati vodeći računa o osnovnim načelima sistema.

Kružne oplate

Zakrivljeni zidovi mogu se izvoditi okvirnim oplatama poligonalno kao višekut zahvaljujući postavljenim trapeznim pokrivnim letvicama. Okrugla zidna područja montiraju se posebnim sistemima oplate s nosačima kod kojih se željeni radijus podešava pozicijama profila promjenjivim po dužini. Radijusi savijanja mogući su u kontinuitetu od 1,00 m do oko 20,00 m. Zaobljenje oplatne ploče postiže se posebnim remenatama rezanim prema radijusu zaobljenja koje se ugrađuju između oplatne ploče i pozicije nosača.

Sistemi oplate za stropove

Kao i kod sistema oplate s nosačima za zidove i stropne se oplate slažu s drvenim
ili metalnim nosačima. Oduševljavaju svojim fleksibilnim mogućnostima primjene.

Stropni stolovi koji se uglavnom primjenjuju kod montaže velikih stropnih površina
sastoje se od jednakih sistemskih komponenti. Velikoplošno oblaganje oplatnim
pločama smanjuje spojeve elemenata i omogućuje optiku betona za veće zahtjeve.

Analogno okvirnim oplatama u zidnom području u stropnom su području razvijene
panelne oplate. Glavna prednost panelnih stropnih oplata jest brza i sigurna primjena.

Sistemi oplata za stropove dijele se prema principu konstrukcija:

  • stropna oplata s nosačima (npr. MULTIFLEX)
  • panelna stropna oplata (npr. SKYDECK)
  • stropna oplata s roštiljnim nosačima (npr. GRIDFLEX)
  • velikoplošna oplata (npr. modularni stolovi, stolovi po mjeri)

Kod stropova realizirana kvaliteta betona varira iz različitih razloga. U njih se ubrajaju
otisci okvira zbog rastera panela primijenjenog sistema oplate. Na kvalitetu betona također utječu kvaliteta, raspored i veličina pojedinačnih ploča koje se slobodno biraju.

Sistemi oplate za stupove

Oplate stupa ili podupirača uglavnom izvode okvirne oplate ili oplate s nosačima. Zato su im zasebna obilježja slična. Kako bi se kod podupirača i stupova ispunili traženi zahtjevi
u pogledu kvalitete, i ovdje se mora odabrati odgovarajući sistem oplate. Ovisno o zahtjevima u pogledu poprečnog presjeka stupova, izvedbe rubova ili betonske površine primjenjuju se okvirne oplate odn. oplate s nosačima.

Sistemi oplate za 3D površine slobodnih oblika

Investitori i arhitekti često prilikom izgradnje kulturnih objekata ili kod posebno reprezentativnih objekata posebnu važnost optike betona ističu iznimnim oblicima objekta. Te takozvane 3D površine slobodnih oblika teško da se mogu realizirati uobičajenim metodama primjene oplate. K tomu se uglavnom vidljive površine moraju izvoditi u maksimalnoj kvaliteti i s oštrim rubovima. Za ovakvo ekstravagantno oblikovanje objekta mora se razviti individualan koncept oplate usklađen s projektom.

Takav koncept oplate razrađuje se na osnovi trodimenzionalnog modela objekta. Sastoji se od statički nosivih osnovnih elemenata i takozvanih 3D tijela oplate koja oblikuju beton. Pojedinačni elementi jednostavno se sastavljaju na gradilištu te pozicioniraju pomoću pozicija za baždarenje, pomoćnih osovina i šablona. Primjena na licu mjesta slična je
stoga primjeni sa sistemskom oplatom.


Oplatna ploča - oblikovanje betonske površine

Odabir oplatne ploče omogućuje velik broj varijanti oblikovanja strukture betonskih površina. Pritom oplatna ploča - neovisno o kasnijoj obradi i rukovanju - određuje karakter betonske površine. Ponuđač mora detaljno poznavati oplatnu ploču i njezina svojstva, premaz i obradu te zajedničko djelovanje sa sredstvom za skidanje betona i svježim betonom te sve navedeno uzeti u obzir prilikom projektiranja. Opis krajnjeg rezultata željene betonske površine mora biti jednoznačan u toj mjeri da izvođač prilikom odabira oplatne ploče bez rizika može uzeti u obzir sve aspekte u pogledu materijala, primjene i tehnologije. Osim toga mora moći procijeniti izvedivost te ukazati na očekivane tolerancije i varijacije krajnjeg rezultata.

Sposobnost upijanja oplatne ploče Betonska površina svijetla/tamna
Tesktura (struktura) površine Tekstura betonske površine
Fuge oplatne ploče Raster betonske površine
Učvršćivanje oplatne ploče Otisak na betonskoj površini

Primjeri projekata

Današnje vrste konstrukcija i postupci gradnje dopuštaju realizaciju impozantnih arhitektonskih koncepata. Predstavljamo Vam projekte najrazličitijih tipova izvedbe.

Visokogradnja općenito

Arhitekti već godinama ponovno otkrivaju vidni beton u visokogradnji i primjenjuju ga kao mjerodavan oblikovan element. Pritom se paralelno s razvojem građevnog materijala značajno unapređuju i tehnologije i metode rada, a time rastu i zahtjevi prema izvođačima. Betoni visoke otpornosti te tekući i samozbijajući betoni dopuštaju izvedbu tankih betonskih konstrukcija sve raznolikijih oblika. Zaobljeni i ukošeni zidovi i stropovi čest
su oblikovni element. Tome su se prilagodili projektiranje i montaža oplata. Želji za što
je moguće glađim betonskim površinama bez fuga može se udovoljiti ponudom velikoplošnih oplatnih ploča.

Elementi u zaštićenom unutarnjem području nisu izloženi atmosferilijama, zato te betonske površine znatno sporije stare. Betonske komponente u unutarnjem području objekata promatraju se iz neposredne blizine. Detalji stoga jače dolaze do izražaja. Iz
tog razloga arhitekti sve češće zahtijevaju klase vidnog betona SB3 i SB4.

Zaključak: arhitekti prilikom projektiranja trebaju zajedno s izvođačima definirati izvedive zahtjeve kako bi se postigla željena kvaliteta vidnog betona. Jer pretjerani zahtjevi i naknadno dotjerivanje daju nezadovoljavajuće rezultate.

Kulturni objekti

Ponajviše kod realizacije kulturnih objekata arhitekti i projektanti favoriziraju vidni beton kao oblikovno sredstvo. Osim umjetničkih zahtjeva u pogledu vidljivih betonskih površina često dominiraju i posebni oblici kompletnih objekata ili pojedinačnih komponenti.

Prilikom projektiranja oplate mora se voditi računa o urednom rasteru fuga i sidara te o usklađenom rasporedu elemenata oplate. Naime, fuge elemenata, raster sidara i formiranje sidrenih pozicija bitni su oblikovni elementi u području vidnog betona.

Kako bi se dobila ujednačena slika betonske površine, posebno se treba osvrnuti na odabir vrste betona i cjelokupne tehnologije obrade betona uključujući njegovo naknadno obrađivanje. Ako su postavljeni veći zahtjevi u pogledu izgleda betonskih površina, preporučljivo je oplate obložiti novim oplatnim pločama. Po želji se optika sidara može nadopuniti dodatnim zatvaranjem sidrenih pozicija kako bi se dobila simetrična slika. Kod raspisivanja natječaja za vidni beton u području gradnje kulturnih objekata preporučuju se klase vidnog betona sukladno naputcima DBV-a (Njemačkog udruženja za beton i tehnologiju građenja / Deutscher Beton- und Bautechnik-Verband).