You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI uvjeti korištenja internetskih stranica

na snazi od 23.04.2015.

Preambula

 

PERI SE sa sjedištem u Njemačkoj, 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße (u daljnjem tekstu "PERI") daje tvrtkama i pojedincima (u daljnjem tekstu "Korisnici") na raspolaganje PERI internetsku stranicu pod domenama www.peri.com i www.peri.com.hr (u daljnjem tekstu „PERI internetske stranice“).

 

 1. Područje primjene
  1.1    PERI uvjeti korištenja za PERI internetske stranice (u daljnjem teskstu "Uvjeti") nadopunjuju Opće uvjete poslovanja tvrtke PERI u svojoj verziji aktualnoj prilikom sklapanja Ugovora (u daljnjem tekstu „PERI AGB“).
  PERI opći uvjeti poslovanja (PERI AGB) mogu se preuzeti preko sljedećeg linka: https://www.peri.de/ww/de/info/geschaeftsbedingungen/agbs.cfm.
  U slučaju proturječja između ovih Uvjeta i Općih uvjeta poslovanja (PERI AGB) prednost imaju ovi Uvjeti.

  1.2    Ovi Uvjeti vrijede i u poslovanju s poduzećima u smislu članka 14. Građanskog zakonika (BGB), pravnim osobama javnog prava i javno-pravnom imovinom s posebnim pravnim statusom kao i potrošačima sukladno članku 13. Građanskog zakonika (BGB).

  1.3    Ostali poslovni odnosi nisu obuhvaćeni ovim Uvjetima.

  1.4    Korištenjem PERI internetske stranice Korisnik izražava svoju suglasnost s valjanošću ovih Uvjeta.
   
 2. Zaštitna klauzula
  Ukoliko nije izričito postignut neki drugi ugovorni sporazum, za korištenje PERI internetskih stranica vrijede isključivo ovi Uvjeti. Ostale uredbe, posebice Opći uvjeti poslovanja Korisnika, nisu sastavni dio Ugovora ako im PERI i izričito ne proturječi.
   
 3. PERI usluge i ustupanje prava korištenja PERI internetskih stranica
  3.1    PERI na PERI internetskim stranicama daje na raspolaganje informacije i software za preuzimanje ili primjenu.

  3.2    Stavljanjem informacija i softwarea na raspolaganje PERI ustupa Korisniku neisključivo i neprenosivo pravo za korištenje informacija i softwarea kako je to dogovoreno ili, ako ništa nije dogovoreno, sukladno namjeni koju PERI ima ustupanjem i davanjem svoje internetske stranice na raspolaganje.
   
 4. Svrha PERI internetskih stranica
  Svrha PERI internetskih stranica jest davanje informacija Korisniku na raspolaganje.
   
 5. Prava korištenja PERI internetskih stranica
  5.1.   Korištenje PERI internetskih stranica te informacija i softwarea koji se daju na raspolaganje putem PERI internetskih stranica podliježu ovim Uvjetima.

  5.2.   PERI internetske stranice Korisnik ne smije prodavati, iznajmljivati, licencirati ili na neki drugi način ustupati trećim osobama. Ukoliko obvezni pravni propisi ne dopuštaju drukčije, Korisnik informacije i software prikazane na PERI internetskim stranicama ne smije mijenjati, prevoditi ni izdvajati njihove dijelove.

  5.3.   Informacije i software PERI internetskih stranica zaštićeni su zakonima o autorskom pravu i međunarodnim ugovorima o autorskom pravu kao i drugim zakonima i sporazumima o autorskim pravima. Korisnik će se držati pravnih propisa u smislu prethodnog stavka te s informacija, softwarea i kopija neće uklanjati slovnobrojčane oznake, robne marke i napomene o autorskim pravima. Članci od članka 69a Zakona o autorskim pravima ostaju nedirnuti.

  5.4.   Bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke PERI informacije, nazivi robnih marki i ostali sadržaji ne smiju se kopirati, umnožavati, iznajmljivati, koristiti, nadopunjavati ili na bilo koji drugi način iskorištavati.

  5.5    Korištenje PERI internetskih stranica trenutno nije vremenski ograničeno.
   
 6. Obveze Korisnika
  6.1.   Prilikom posjećivanja PERI internetskih stranica Korisnik ne smije
  - svojim ponašanjem kršiti moralna načela;
  - kršiti komercijalna prava, autorska prava ili druga vlasnička prava;
  - prenositi sadržaje s virusima, tzv. trojanskim konjima ili drugim virusnim programima koji mogu oštetiti software. 

  6.2    Korisnik je dužan sam osigurati mjere zaštite sigurnosti i antivirusne programe na svom računalu.
   
 7. Garancije
  7.1    PERI ne daje nikakve garancije ili osiguranja. PERI pogotovo ne garantira za ispravnost informacija koje se na PERI internetskim stranicama daju na raspolaganje Korisniku.
  7.2    PERI ne garantira da će PERI internetske stranice u svakom trenutku biti raspoložive i bez tehničkih smetnji.
   
 8. Hiperveze
  PERI internetske stranice mogu sadržavati hiperveze na internetske stranice trećih osoba. PERI ne preuzima odgovornost za sadržaje internetskih stranica trećih osoba niti prisvaja te internetske stranice i njihove sadržaje budući da PERI ne kontrolira informacije spojene linkovima i također nije odgovoran za tamo prikazane sadržaje i informacije. Korištenje hiperveza na vlastitu je odgovornost Korisnika.
   
 9. Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke
  Ukoliko su informacije i software raspoloživi na PERI internetskim stranicama besplatni, isključena je odgovornost za materijalne i pravne nedostatke informacija i softwarea, posebice za njihovu ispravnost, potpunost i primjenjivost te zaštitu autorskih prava - osim u slučaju zle nakane.
   
 10. Ostale odgovornosti, virusi
  10.1.       Odgovornost tvrtke PERI za materijalne i pravne nedostatke ravna se prema odredbama u točki 9. ovih Uvjeta. Za ostalo je isključena svaka odgovornost tvrtke PERI, ukoliko ne postoji neizbježna odgovornost u okvirima zakona o odgovornosti za proizvode; zbog zle nakane, grube nemarnosti; zbog ugrožavanja života, tijela ili zdravlja; zbog preuzimanja garancije za kakvoću; zbog zlonamjernog prešućivanja nedostatka ili zbog kršenja bitnih ugovornih obveza. No ipak, naknada štete zbog kršenja bitnih ugovornih obveza ograničena je na tipične ugovorne, predvidljive štete, ukoliko ne postoji zla nakana ili gruba nemarnost.

  10.2.       Iako PERI kontinuirano nastoji zaštititi PERI internetske stranice od virusa, PERI ne garantira njihovo nepostojanje. Prije preuzimanja informacija i softwarea Korisnik će u svrhu vlastite zaštite te zbog sprečavanja virusa na PERI internetskim stranicama poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti i detektiranja virusa.

  10.3.       Izmjena tereta dokaza na štetu Korisnika nije povezana s prethodnim uredbama u točkama 10.1 i 10.2.

  10.4        Ukoliko je odgovornost tvrtke PERI isključena ili ograničena, to vrijedi i za odgovornost pravnih zastupnika, djelatnika i PERI izvršitelja.
   
 11. Troškovi / daljnji razvoj / završetak
  11.1        PERI internetske stranice korisnicima su trenutno na raspolaganju besplatno. PERI zadržava pravo da korištenje PERI internetskih stranica u svakom trenutku ponudi uz naknadu.

  11.2        PERI nije dužan dalje razvijati i proširivati PERI internetske stranice te informacije i software koji su na tim stranicama stavljeni na raspolaganje Korisniku.

  11.3        PERI također zadržava pravo da u svakom trenutku i bez navođenja razloga ukine raspoloživost PERI internetskih stranica. 
   
 12. Zaštita podataka
  Uredbe o zaštiti podataka obuhvaćene su Priopćenjem o zaštiti podataka koje se može preuzeti preko sljedećeg linka: http://www.peri.com/de/_service/datenschutz.cfm.
   
 13. Izmjena Uvjeta korištenja
  PERI zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. U tom slučaju neće uslijediti izričito upozorenje da će se Uvjeti korištenja mijenjati. 
   
 14. Sudska nadležnost
  14.1        Za sve sporove koji proizlaze iz ugovornog odnosa ovlašteni sud je centrala PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, NJEMAČKA. PERI zadržava pravo na podnošenje tužbe na zakonski ovlaštenom sudu Korisnika.

  14.2        Isključivo vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke bez nazočnosti CISG-a (Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe).
   
 15. Mjesto izvršenja
  Mjesto izvršenja jest sjedište tvrtke PERI SE, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, NJEMAČKA.
   
 16. Salvatorska klauzula
  Postanu li pojedinačne odredbe ovih Uvjeta neučinkovite ili neprovedive, to se neće reflektirati na druge odredbe. Ugovorne strane obvezuju se u takvom slučaju na donošenje učinkovite i provedive odredbe umjesto te neučinkovite i neprovedive odredbe, a koja što je moguće više odgovara stvarnoj i ekonomičnoj svrsi ovih Uvjeta. Isto vrijedi za propust u Uvjetima.
   
 17. Kontakt s tvrtkom PERI
  Pitanja u vezi s korištenjem PERI internetskih stranica možete poslati na sljedeću e-mail adresu: support@peri.de.