You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GT 24 nosač oplate

Pregled

GT 24 nosač oplate nudi visoku nosivost i krutost na savijanje. Kod oplata zida, stupa, stropa ili kod specijalnih oplata primjenom GT 24 nosača oplate mogu se smanjiti i količine materijala i trošak rada.

Iznimna nosivost
S 24 cm visine i rešetkastom konstrukcijom primjenjuje se za visoka opterećenja i velike raspone

Dugovječnost i otpornost
Zahvaljujući stabilnoj izvedbi i čvorovima nosača s pocinčanom zaštitom

Praktičnost
Zahvaljujući konstrukciji koja pojednostavljuje priključivanje gradilišnog pribora


Tehničke informacije

  • univerzalni drveni nosač oplate visine 24 cm za oplate zida, stupa i stropa, za čeone oplate na rubovima stropa i za specijalne primjene
  • 18 standardnih dužina od 0,90 m do 6,00 m u razmacima od 30 cm, veće dužine do 17,85 m dostupne na upit
  • težina: 5,90 kg/m
  • dopuštena sila oslonca: 28,00 kN
  • dopušteni moment savijanja: 7,00 kNm
  • krutost na savijanje: EIy = 887 kNm²; Iy = 8.064 cm4