You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

HD 200 podupirač za teška opterećenja

Pregled

HD 200 predstavlja rješenje od pojedinačnih potpornih segmenata za opterećenja do
200 kN. Jednostavno rukovanje rezultira brzom montažom. Primjena podupirača vrlo
je fleksibilna – od sanacije građevinskih objekata do mostogradnje. Za širi spektar
primjene pojedinačni podupirači mogu se spajati u primarne ploče.

Brza montaža bez alata
Zahvaljujući integriranim pojasnim spojnicama za povezivanje pojedinačnih segmenata

Ručna montaža
Zahvaljujući laganim pojedinačnim težinama – najveći aluminijski segment teži manje od 30 kg

Kontrolirano upuštanje
Do 10 cm primjenom prijenosnika za upuštanje

Moguća primjena i kao primarna ploča
Povezivanjem podupirača pomoću primarnih nosača; dijagonalno zatezanje sistemskim komponentama bez zavarivanja


Tehnički detalji

  • podupirač nosive skele od spojivih aluminijskih segmenata za konstrukcije nosive skele srednje težine (čelični segmenti za veća opterećenja i veće visine podupiranja); primjena i kao primarna ploča
  • za opterećenja do 200 kN
  • montaža u rasteru od 30 cm do 12,20 m ukupne visine (bez međupodupiranja)
  • 3 aluminijska potporna segmenta (30 cm | 90 cm | 270 cm) i 2 čelična segmenta (90 cm | 210 cm)
  • vreteno s glavom s pločom s glavom koja se može ukositi 3° 
  • prijenosnik za upuštanje s putanjom upuštanja 10 cm za lagano upuštanje pod punim opterećenjem

Download