You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most prevodnice Lanaye

Podaci o projektu

Lokacija: Lanaye, Belgija

Čelični spregnuti most dužine 200 m i širine 15 m iznad prevodnice

Zahtjevi

  • konzolna oplata s dužinom konzole 4,50 m
  • uski radijusi zavoja na području obale (radijus osi 27,50 m)

Klijent

BESIX, Brüssel

Prednosti za klijenta

  • ekonomično projektno rješenje zahvaljujući primjeni sistemskih komponenti iz najma u kombinaciji s prilagodbom specifičnostima projekta
  • realizacija kratkog zadanog vremenskog plana
  • brza montaža pa samim time i brza raspoloživost materijala na gradilištu zahvaljujući prethodno montiranim jedinicama oplate
Most prevodnice Lanaye - Pedro de Guia, tehnički direktor
Pedro de Guia
Tehnički direktor

Zbog svojih pozitivnih iskustava na sličnim projektima ponovno smo se odlučili za tvrtku PERI. Tehnička podrška u okvirima kratkog vremenskog plana te projektno rješenje s kolicima za montažu i konzolom potvrdili su našu odluku.

PERI rješenje

  • dvije VARIOKIT krletke kolne konstrukcije za glavni most s 13 odsječaka betoniranja
    u korakastom načinu gradnje
  • VARIOKIT konzolne jedinice u uskom području zavoja
  • specifično rješenje prema specifičnostima projekta za tlačno podupiranje na rubnim stupovima kod konzola na vanjskoj strani