You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most prevodnice Lanaye

Podaci o projektu

Lokacija: Lanaye, Belgija

Čelični spregnuti most dužine 200 m i širine 15 m iznad prevodnice

Zahtjevi

  • konzolna oplata s dužinom konzole 4,50 m
  • uski radijusi zavoja na području obale (radijus osi 27,50 m)

Klijent

BESIX, Brüssel

Prednosti za klijenta

  • ekonomično projektno rješenje zahvaljujući primjeni sistemskih komponenti iz najma u kombinaciji s prilagodbom specifičnostima projekta
  • realizacija kratkog zadanog vremenskog plana
  • brza montaža pa samim time i brza raspoloživost materijala na gradilištu zahvaljujući prethodno montiranim jedinicama oplate
Pedro de Guia
Tehnički direktor

Zbog svojih pozitivnih iskustava na sličnim projektima ponovno smo se odlučili za tvrtku PERI. Tehnička podrška u okvirima kratkog vremenskog plana te projektno rješenje s kolicima za montažu i konzolom potvrdili su našu odluku.

PERI rješenje

  • dvije VARIOKIT krletke kolne konstrukcije za glavni most s 13 odsječaka betoniranja
    u korakastom načinu gradnje
  • VARIOKIT konzolne jedinice u uskom području zavoja
  • specifično rješenje prema specifičnostima projekta za tlačno podupiranje na rubnim stupovima kod konzola na vanjskoj strani