You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most preko kanala rijeke Labe

Podaci o projektu

Lokacija: Magdeburg, Njemačka

 • najduži europski most preko kanala kao prometna veza između kanala Laba-Havel i sredozemnog kanala
 • konstrukcija: priobalni most; dužina 690 m, širina 34 m
 • konstrukcija: vodeni most; dužina 228 m

Zahtjevi

 • izvedba 17 stupova zaobljenih u obliku pramca broda 
 • vidni beton s glatkom, svijetlom površinom te definiranim spojevima oplatnih ploča i rasporedima sidara

Klijent

Radna skupina za most kanala Magdeburg
Bilfinger Berger Bau AG; Dillinger Stahlbau GmbH; Bilfinger Berger, Schalungsbau Roxheim

Prednosti za klijenta

 • izvedba taktova priobalnih stupova
 • visoka kvaliteta površina

PERI rješenje

 • VARIO rješenje za 17 priobalnih stupova s pozicioniranjem sidara po slobodnom
  izboru te masivnim brezovim pločama 
 • penjajuća oplata za oba riječna stupa sa 7 odsječaka i visinama betoniranja između
  2,45 i 2,87 m
 • VARIO elementi zidne oplate isporučeni prethodno montirani