You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Casa da Música

Podaci o projektu

Lokacija: Porto, Portugal

Koncertna dvorana minimalističkog, monolitno višekutnog oblika

Vrijeme gradnje: 2001. - 2005.

Arhitekt: Rem Koolhaas i Ellen van Loon, OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rotterdam

Zahtjevi

  • visoke, različito ukošene zidne površine u kvaliteti vidnog betona
  • primjena bijelog betona za sve betonske komponente
  • površine vidnog betona s pravilnom optikom fuga i rasterom sidara
  • visoki pritisak betona zahvaljujući velikim zidnim kosinama

Klijent

Somague/Mesquita/Casa da Música A.C.E.

Prednosti za klijenta

Ispunjavanje visokih standarda kvalitete
i prethodno definiranih termina.

Matus Fernandes, Bauleiter, Casa da Música
Matus Fernandes
Voditelj gradnje

Tehnička rješenja tvrtke PERI pouzdano se primjenjuju u praksi. Na taj smo način mogli ispuniti visoke standarde kvalitete i unaprijed definirane termine našeg klijenta.

PERI rješenje

  • VARIO GT 24 elementi oplate, prilagođeni posebnim geometrijskim oblicima
  • fiksiranje penjajućih skela na unaprijed definirane sidrene pozicije
  • izvođenje opterećenja betonom preko MULTIPROP nosivog sistema