You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SKYDECK panelna stropna oplata

Pregled

Spektar primjene SKYDECK oplate proteže se od stanogradnje do industrijske gradnje s debljim stropovima. Zahvaljujući svom sveobuhvatnom priboru ova je stropna oplata najprikladnija za tržišta s visokim sigurnosnim standardima. Sistematičan slijed montaže i lagani sistemski elementi ubrzavaju rad. Ranija demontaža sistemom padajuće glave smanjuje zalihe materijala. Neznatan broj podupirača osigurava veću slobodu kretanja ispod stropne oplate te jednostavan poprečni transport materijala.

Rad bez umaranja
Zahvaljujući iznimno laganim i praktičnim elementima

Brza montaža
Jednostavnim, sistematičnim slijedom montaže i uz neznatan broj stropnih podupirača

Jednostavno čišćenje
Zahvaljujući praškasto premazanim elementima, plastičnim dijelovima i rubovima panela rezanim sa stražnje strane

Neznatne zalihe materijala
Zahvaljujući ranijoj demontaži padajućom glavom te primjeni panela i nosača na sljedećoj etaži


Tehnički podaci

  • panelna stropna oplata s laganim aluminijskim sistemskim komponentama uključujući oplatnu ploču
  • za debljine stropa do 42 cm (s uzdužnim nosačem 225 cm) odn. s uzdužnim nosačem 150 cm i rasponom panela 75 cm za debljine stropa do 109 cm
  • s laganim pojedinačnim komponentama (paneli i uzdužni nosači teški su samo 15,5 kg)
  • sistematična montaža, a veličina panela određuje poziciju podupirača
  • samo 0,29 podupirača po m² stropne oplate
  • promjenom smjera panela izjednačavanja se svode na minimum
  • s praktičnim priborom za brzo izjednačavanje dužine i širine te za zatvaranje preostalih površina
  • visoka sigurnost na rubu stropa s konzolnim stropnim podupiračima i SKYDECK podestom
  • sigurnost na čeonoj strani sa čeonom bočnom ogradom koja se bez alata ugrađuje na željenu poziciju na uzdužnim nosačima

Download