You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ADAC-ova centrala

Podaci o projektu

Lokacija: München, Njemačka

Valovito podnožje na pet etaža i uredski toranj na 23 etaže.

Ukupna visina: 91 m
Vrijeme gradnje: 2006. - 2011.

Zahtjevi

  • zidovi visine do 14 m, djelomično sa zahtjevima u pogledu vidnog betona, djelomično jednostrano
  • izvođenje linearnih opterećenja do 400 kN/m² i podupiranje istaka

Klijent

Radna skupina za izgradnju nove ADAC-ove centrale:
Ed. Züblin AG, Direktion Nord und Bayern;
ADAC, München

Prednosti za klijenta

Dosljedno kompletno rješenje za zidove, okna, stropove etaža i istake te usluge.

Joachim Link, voditelj visokogradnje, ADAC-ova centrala
Joachim Link
Voditelj visokogradnje

Za ovaj smo projekt od tvrtke PERI dobili uvjerljiv i maksimalno pripremljen koncept oplate i skele. Ekonomičnoj izvedbi radova kojom se štedi vrijeme pridonijele su i pravovremene usluge PERI inženjera prilagođene potrebama gradilišta.

PERI rješenje

  • svestrana primjena TRIO oplate za visoke i jednostrane zidove te za zahtjeve u pogledu vidnog betona i kao oplata okna
  • kombinirani modularni stolovi i stolovi po mjeri za brzu i sigurnu montažu polukružnih stropova etaža
  • ušteda vremena zahvaljujući smanjenom broju podupirača i laganim pojedinačnim komponentama kod SKYDECK i MULTIPROP sistema
  • povećana radna produktivnost zahvaljujući kompletnom ograđivanju RCS penjajućim zaštitnim zidom
  • izvođenje linearnih opterećenja primjenom HD 200 sistema te visokih istaka primjenom PERI UP nosive skele