You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Vijadukt Pesnica, Maribor

Podaci o projektu

Lokacija: Maribor, Slovenija

Vijadukt željezničke linije između Beča i Trsta, izgrađen 1846. godine, zbog sve niže razine podzemne vode do 1908. godine u potpunosti je podignut u nasip. U okvirima moderni-
zacije kao i sve većih problema u pogledu stabilnosti stare dionice ukazala se potreba za dodatnim mjerama: uz podršku tvrtke PERI duž stare linije paralelno je građen novi dvo-
tračni željeznički vijadukt dužine 900 m preko ravnice Pesnica.

Zahtjevi

Ovaj cjelokupni armiranobetonski objekt sastoji se od sedam segmenata dužine po 112 m
te dva rubna segmenta dužine po 56 m. Vijadukt nose stupovi visine do 14,50 m i pro-
mjera 1,60 m koji su se izvodili SRS kružnom oplatom stupa. Ona je konstruirana za iznimno visok pritisak svježeg betona od 150 kN/m2 pa je omogućavala brz napredak prilikom betoniranja.

Klijent

Investitor:
Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije, Ljubljana

Izvođač:
Pomgrad d.d., Murska Sobota, Slovenija

Prednosti za klijenta

SRS oplata mogla se, svugdje gdje je to
bilo potrebno, kombinirati s TRIO okvirnom
oplatom zahvaljujući spojnici i priključnoj
letvici.

Mali broj spojeva kod VARIOKIT sistema, iznimno brza montaža i demontaža te jednostavno premještanje u sljedeći seg-
ment osigurali su veliku uštedu vremena i troškova. Osim toga, PERI inženjeri su tijekom predmontaže i montaže na licu mjesta bili podrška gradilišnom osoblju.

PERI UP skela omogućuje univerzalnu primjenu i jednostavno premještanje dizalicom.

Pojedini segmenti tornjeva mogli su se prethodno montirati u ležećem položaju
te se uspraviti pomoću dizalice.

PERI tehnička podrška od samog je počet-
ka bila usklađena sa zahtjevima gradilišta.

PERI rješenje

PERI je za velike raspone pojedinačnih segmenata ponudio kompletno VARIOKIT rješenje
po mjeri. Primjenjivali su se VST tornjevi za teška opterećenja pozicionirani na temeljima
stupova mosta. Oni su se međusobno povezivali VRB konzolnim spojnim elementima u rasponima 27 m i 29 m bez međupodupiranja u poljima vijadukta. Vijadukt je realiziran primjenom VARIOKIT oplate koja je zahvaljujući neznatnoj vlastitoj težini iznimno ekono-
mična.