You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Čiovo

Podaci o projektu

Lokacija: Trogir, Hrvatska

Konstrukcija: pokretni čelični gredni most / AB stupište
Dužina mosta: 551,12 m
Rasponi: 14 raspona (20,58 + 28 + 32 + 5x40 + 34,8 + 41,2 + 34,8 + 2x40 + 32) između 2 upornjaka i 13 stupova
Korisna širina: 12,00 m
Širina plovnog puta ispod mosta: 30,00 m

Izgradnjom mosta i prateće cestovne infrastrukture stvorit će se uvjeti za prometno rasterećenje središnjeg gradskog područja Trogira, grada zaštićene kulturne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Novi most s pristupnim cestama omogućit će također bolju cestovnu povezanost sa splitskom zračnom lukom te obližnjim autocestovnim čvorištima.

Zahtjevi

  • eliptičan oblik stupova promjenjivog radijusa u oba smjera prema vrhu stupa
  • vidni beton, bez naknadne obrade, s horizontalnim kanelurama od 10 cm
  • skidanje talpi nakon betonaže 3 takta te prebacivanje oplate na penjajući sistem
  • izrada nacrta za prilagodbu remenata zbog promjena u taktovima
  • svaki takt zasebna oplata

Klijent

Viadukt d.d., Zagreb

Prednosti za klijenta

  • PERI iskustvo i imaginacija pridonijeli su razradi optimalnog rješenja i ispunjenju svih klijentovih zahtjeva
  • potpuna podrška PERI inženjera svih zahtjevima izvođenja
  • postignuta odlična kvaliteta betona
  • pravovremeno reagiranje na novonastale situacije na gradilištu
Mario Stanković
Mario Stanković
Voditelj gradilišta

Suradnja s tvrtkom PERI u fazi pripreme, razrade i uspješne realizacije ovako zahtjevnog projekta bila je odlična. PERI sistemi oplate i skele omogućuju učinkovitu izvedbu najsloženijih građevina neovisno o oblicima i dimenzijama.

PERI rješenje

  • optimalna rješenja za svaki zahtjev gradilišta