You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Čiovo

Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo
Most Čiovo - nakon izgradnje

Podaci o projektu

Lokacija: Trogir, Hrvatska

Konstrukcija: pokretni čelični gredni most / AB stupište
Dužina mosta: 551,12 m
Rasponi: 14 raspona (20,58 + 28 + 32 + 5x40 + 34,8 + 41,2 + 34,8 + 2x40 + 32) između 2 upornjaka i 13 stupova
Korisna širina: 12,00 m
Širina plovnog puta ispod mosta: 30,00 m

Izgradnjom mosta i prateće cestovne infrastrukture stvorit će se uvjeti za prometno rasterećenje središnjeg gradskog područja Trogira, grada zaštićene kulturne baštine i pod zaštitom UNESCO-a. Novi most s pristupnim cestama omogućit će također bolju cestovnu povezanost sa splitskom zračnom lukom te obližnjim autocestovnim čvorištima.

Zahtjevi

  • eliptičan oblik stupova promjenjivog radijusa u oba smjera prema vrhu stupa
  • vidni beton, bez naknadne obrade, s horizontalnim kanelurama od 10 cm
  • skidanje talpi nakon betonaže 3 takta te prebacivanje oplate na penjajući sistem
  • izrada nacrta za prilagodbu remenata zbog promjena u taktovima
  • svaki takt zasebna oplata

Klijent

Viadukt d.d., Zagreb

Prednosti za klijenta

  • PERI iskustvo i imaginacija pridonijeli su razradi optimalnog rješenja i ispunjenju svih klijentovih zahtjeva
  • potpuna podrška PERI inženjera svih zahtjevima izvođenja
  • postignuta odlična kvaliteta betona
  • pravovremeno reagiranje na novonastale situacije na gradilištu
Mario Stanković
Mario Stanković
Voditelj gradilišta

Suradnja s tvrtkom PERI u fazi pripreme, razrade i uspješne realizacije ovako zahtjevnog projekta bila je odlična. PERI sistemi oplate i skele omogućuju učinkovitu izvedbu najsloženijih građevina neovisno o oblicima i dimenzijama.

PERI rješenje

  • optimalna rješenja za svaki zahtjev gradilišta