You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SB okvirni podupirač jednostrane oplate

Pregled

SB okvirni podupirači jednostrane oplate izvode u donju konstrukciju odn. u temelje pritisak svježeg betona koji nastaje kod jednostrano montiranih građevinskih komponenti. Mogu se primjenjivati sa svim PERI sistemima zidne oplate. Također mogu služiti kao horozontalna konzola za teška opterećenja.

Svestrana primjena
Sa svim PERI zidnim oplatama te kao horizontalna konzola za teška opterećenja

Brzo spajanje bez dodatnih komponenti
Jer su sve spojnice montirane direktno na okvirnom podupiraču

Jednostavan transport
Usklađivanjem geometrija pojedinačnih komponenti gabaritima kamiona i kontejnera

Download