You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

South Health Campus

Podaci o projektu

Lokacija: Calgary, Kanada

Klinički kompleks južno od Calgaryja s 644 kreveta i površinom etaža 200.000 m²

Vrijeme grube gradnje glavne zgrade: 2007. - 2011.
(završetak čitavog Campusa 2018. godine)

Zahtjevi

Posebni zahtjevi u pogledu stropnih dimenzija, vremena gradnje i tijeka gradnje

Klijent

Ellis Don, Calgary, Kanada

Prednosti za klijenta

  • montaža 2.800 m² stropne površine tjedno
  • nije potrebno podupiranje u donjim etažama
  • jednostavni i brzi postupci premještanja
  • specijalno rješenje štedi 30-40% radnog vremena
  • samo 4 umjesto 6 dizalica
Scott Thompson, voditelj projekta i Sam Poskovic, palir
Scott Thompson | Sam Poskovic
Voditelj projekta | Palir

„PERI rješenje štedi nam 30-40% troškova rada pa možemo raditi vrlo učinkovito. Tako trebamo samo četiri umjesto prvotno planiranih šest dizalica.“

PERI rješenje

  • 57 specijalnih stolova površine 90 m² na osnovi standardnih komponenti sa samo 4 kutna podupirača bez međupodupirača
  • izvođenje opterećenja preko postojećih armiranobetonskih stupova
  • DCS sistem (Deflection Compensating System) automatski izjednačuje savijanja koja nastaju prilikom betoniranja
  • posebna kolica za premještanje za jednostavno i brzo pomicanje rukom u uzdužnom i poprečnom smjeru