You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Capella

Podaci o projektu

Lokacija: Sentosa Island, Singapur

Luksuzni hotel sa 6 zvjezdica te 110 soba za goste i 60 resorta, čine ga glavna zgrada na pet etaža i više bungalova.

Vrijeme gradnje: 2007. - 2009.

Arhitekt: Sir Norman Foster, London

Zahtjevi

  • kratak rok za gradnju
  • stropovi etaža debljine 35 cm i visine prostorije 3,50 do 6,50 m
  • masivne grede u svečanoj dvorani

Klijent

Tiong Seng Ltd., Singapur

Prednosti za klijenta

Povećanje produktivnosti za 30% zahvaljujući laganim pojedinačnim komponentama, sistematičnom slijedu montaže i prijevremenoj demontaži SKYDECK sistemom padajuće glave.

Edwin Lee Wee Ping, inženjer
Edwin Lee Wee Ping
Inženjer

PERI sistemi otvoraju nam nove mogućnosti. Siguran sam da ćemo moći ostvariti
svoj cilj sveobuhvatnog rješenja oplate. Jer on je osnova za više sigurnosti, kvalitete
i produktivnosti na gradilištu.

PERI rješenje

Tri SKYDECK seta za montažu površine oplate po 500 m² za izvedbu armiranobetonskih stropova, primjena sistema padajuće glave za prijevremenu demontažu.