You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Der Neue Zollhof

Podaci o projektu

Lokacija: Düsseldorf, Njemačka

Neobičan kompleks zgrada u sklopu kulturnog i medijskog niza u luci Rajne u Düsseldorfu. Tri bloka kuća visine do 55 m sastoje se od izokrenutih armiranobetonskih tijela međusobno pomaknutih jedni u druge.

Vrijeme gradnje: 1996. - 1998.

Arhitekt: Frank O. Gehry

Zahtjevi

Jedinstvena geometrija objekta s dvostruko iskrivljenim površinama slobodnih oblika

Klijent

Philipp Holzmann Bauprojekt AG

Prednosti za klijenta

  • montaža kompleksne geometrije objekta sistemskim komponentama
Glavni palir za izgradnju kompleksa Der Neue Zollhof u Düsseldorfu
Werner Meyer
Glavni palir

Za ovaj neobičan objekt zahtijevao se maksimum znanja i fleksibilnosti na licu mjesta.

PERI rješenje

  • rješenje stropne oplate sa SKYDECK sistemom, prilagodna područja s trokutastim okvirima i osloncima prilagodnih ploča
  • TRIO kao temelj za prihvat polistirenskih oblika pripremljenih u PERI CNC pogonu za rezanje i montažu oplate
  • ukošena oplata stupa s RAPID sistemom, prilagodba preko klinova