You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT sistemi za oplatu vijenca

Pregled

Kao metode u mostogradnji različiti su i zahtjevi prilikom izvedbe oplata vijenca. Brojni rubni uvjeti utječu na izbor sistema oplate za optimalan tijek gradnje.

Ovisno o zahtjevima gradilišta i građevinskog objekta inženjerski modularni sistem VARIOKIT nudi pravo i statički optimalno rješenje kao:

 • pojedinačne konzole s jedinicom oplate koje vise na donjoj strani konzole
 • šinu s jedinicom oplate koja prolazi donjom stranom konzole
 • kolica koja se pomiču mostom s oplatom ovješenom na konzolnoj ovjesnoj konstrukciji

VGW (kolica)

Riječ je o kolicima koja se pomiču preko gotove gornje konstrukcije i u standardnom slučaju nose odsječke oplate dužine 5,50 m. Spaja se više kolica kako bi se dobila željena dužina odsječka betoniranja.

VARIOKIT kolica za oplatu vijenca pomiču se s valjkastim kolicima u U-profilima koji leže na mostu.

Opterećenja se izvode preko ovjesne konstrukcije i balasta. Zato nije potrebno sidrenje u gornjoj konstrukciji.

Tehnički detalji

 • standardna primjena s 4 kolica po 5,50 m
 • ovim rasporedom mogu se realizirati oplate vijenca do b/h = 50/80 cm veličine; pritom se prilagođuje samo balast za pojedinačna opterećenja
 • zahvaljujući VARIOKIT modularnom sistemu veće oplate vijenca jednostavno se mogu izvoditi izmjenom geometrije na kolicima

VGB (šina)

Oplata vijenca na šinama pomiče se na kotačima koji su učvršćeni na donjoj strani konzole. Ti
se kotači mogu montirati preko prethodnog podesta tijekom pomicanja na gornjoj konstrukciji te
istovremeno vratiti na slijednom podestu. Zato nije potreban nikakav dodatan pristup donjoj strani
mosta. 

Na kompetnoj gornjoj konstrukciji nema mjesta poremećaja, što ima pozitivan učinak na tijek gradnje. Valjkasti ležajevi sidre se PERI sidrenom čahurom M24 koja se ugrađuje već kod betoniranja gornje konstrukcije.

Izvođenjem kompletnih opterećenja betonom pomoću jedinica na kotačima te jednostavnim i intuitivnim rukovanjem mogu se realizirati vremenski kratki taktovi. 

Tehnički detalji

 • individualna montaža oplate za svaku geometriju vijenca
 • utjecajna širina ovisi o veličini vijenca; orijentacijske vrijednosti iznose oko
  • utjecajna širina 1,50 m za površine poprečnog presjeka vijenca do 0,20 m²
  • utjecajna širina 1,25 m za površine poprečnog presjeka vijenca do 0,40 m²
  • utjecajna širina 1,00 m za površine poprečnog presjeka vijenca do 0,60 m²
 • smislene dužine premještanja do 25 m

VGK (konzola)

Kod kratkih mostova, koji ne opravdavaju montažu kolica ili šine, konzola oplate vijenca predstavlja učinkovito i ekonomično rješenje. Zahvaljujući odvojenim radnim podestima i jedinicama oplate, konzola oplate vijenca VGK optimalno se prilagođuje zahtjevima prilikom sanacije mosta. 

Konzole se učvršćuju na donjoj strani konzole te u daljnjem procesu gradnje fosnama nadopunjuju
u zatvorene podeste. Oplata se nakon toga sigurno i praktično montira i centrira - i nakon mogućeg
rastavljanja stare oplate vijenca.

Kod gradnje novih mostova PERI sidrena čahura M24 za sidrenje konzola ugrađuje se već prilikom betoniranja mostova. Kod sanacije mostova mogu se primjenjivati naknadni sidreni sistemi.

Tehnički detalji

 • dimenzije vijenca do B/H = 60/100 cm
 • utjecajna širina do 1,84 m
 • odvojene jedinice podesta i oplate

Download