You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SPG Knežija

Podaci o projektu

Lokacija: Zagreb, Hrvatska

Stambeno-poslovna zgrada projektirana kao objekt na 6 etaža (PR+1+2+3+4+5) nad dvoetažnom podzemnom garažom.

Zahtjevi

  • sveobuhvatna podrška gradilištu
  • kratak rok za gradnju
  • ograničene površine za dispoziciju i skladištenje

Klijent

Projektgradnja d.o.o., Slavonski Brod

Prednosti za klijenta

  • sveobuhvatno kompletno rješenje
  • ekonomični tijekovi gradnje zahvaljujući PERI uslugama i brzoj dispoziciji materijala

PERI rješenje

  • kompletno rješenje prema specifičnostima projekta
  • RUNDFLEX kružna oplata za izvedbu rampe podzemne garaže
  • FB sklopivi podest za rad na siguran način na visinama