You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Marques de Riscal

Podaci o projektu

Lokacija: Elciego, Španjolska

Luksuzni hotel za španjolsku vinariju ’Marques de Riscal’ u vinogradarskom području Rioji.
Kompleks zgrada s više međusobno uguranih kvadara i krovnom konstrukcijom s nepravilno zaobljenom krovnom površinom od titana površine 1.800 m².

Vrijeme gradnje: 2004. - 2006.

Arhitekt: Frank O. Gehry

Zahtjevi

Posebna geometrija objekta

Klijent

 • Ferrovial, Madrid (gruba gradnja)
 • Umaran S. Coop., Barakaldo (krov i fasada)

Prednosti za klijenta

 • optimalna prilagodba skele kompliciranoj geometriji objekta
 • pravovremena dispozicija velikih
  količina sistema oplata i skela
Aitor Pablo Gorran, voditelj gradnje, Hotel Marques de Riscal
Aitor Pablo Gorran
Voditelj gradnje

Za izvedbu ovog kompleksnog projekta PERI se pokazao kompetentnim partnerom.
U najkraćem mogućem vremenu dobili smo praktična rješenja. I dispozicija velikih,
nužnih količina sistema oplata i skela uslijedila je iznimno brzo. Modularna skela
PERI UP dopuštala je optimalnu prilagodbu kompliciranoj geometriji objekta.

PERI rješenje

 • oplata za zidove i stropove te podupiranje nosive skele i sigurni radni podesti
 • centralno projektiranje i izvedba svih zadataka s oplatama i skelama
 • PERI UP Rosett kao nosiva skela za radove s oplatom te kao radna skela za
  montažu krova

Primijenjeni PERI sistemi