You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

UNO

Pregled

UNO oplatom zajedno se montiraju zidovi i podupirači, stropovi i grede te stepeništa, a betoniraju se monolitnim načinom gradnje. UNO je stoga ekonomično rješenje za montažu objekata socijalne stanogradnje te tlocrta koji se često ponavljaju. Aluminijski elementi prethodno se montiraju prema specifičnostima i montaža je moguća bez dizalice. Optimalna primjena sistema postiže se ako odsječci betoniranja prate dnevni takt.

Učinkovit rad
Zahvaljujući laganim elementima, pomno osmišljenoj tehnologiji i neznatnom priboru

Inovativna sidrena tehnika
Sa sidrima kojima se rukuje jednostrano i koja se mogu ponovno primjenjivati te do 70% manje sidrenih pozicija nego kod usporedivih sistema

Brza demontaža
S usavršenim prijelazom između zidne i stropne oplate te padajućom glavom za prijevremenu demontažu


Tehnički podaci

  • za debljine zida od 8 cm do 30 cm te debljine stropa do 30 cm
  • dopušteni pritisak svježeg betona: 80 kN/m² (hidrostatički)
  • rad neovisan o dizalici s laganim aluminijskim elementima koji se jednostavno čiste
  • čvrst spoj panela zahvaljujući klinastoj spojnici
  • konična sidra bez čahure kojima se rukuje jednostrano
  • jednostavna demontaža zidova pomoću granične spojnice
  • prijevremena demontaža stropa primjenom padajuće glave, opcija je direktno podupiranje panela