You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Željeznički tunel Brajdica

Podaci o projektu

Lokacija: Rijeka, Hrvatska

Željeznički tunel Brajdica dio je rekonstrukcije željezničke pruge koja povezuje hrvatsku
željezničku mrežu s novim teretnim terminalom u luci Brajdica u Rijeci. Sam terminal
dijelom je izgrađen, a u tijeku su i radovi na peronima i kolosijecima.

Zahtjevi

Sam tunel Brajdica dvokolosječni je željeznički tunel dužine 300 m. Njegova posebnost jest ta što su kolosijeci denivelirani jedan u odnosu na drugoga, što uvjetuje specifičnu izvedbu i kolosijeka i same oplate tunelske AB obloge. Tunelska cijev unutarnjeg je polumjera gotove obloge r = 6,30 m, a ukupna visina samog tunela od podloge do tjemena obloge je 9,40 m.

Klijent

Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, podružnica Zagreb

Prednosti za klijenta

Sam tunel ima dvije posebnosti: kod pro-
jektiranja oplata i skela bilo je potrebno
predvidjeti prolaz za kamione tijekom či-
tavog trajanja gradnje, a na deniveliranom
dijelu kolosijeka od 17. takta nadalje opla-
ta plašta velikog tunela bit će oslonjena na
teško nosivu platformu od MP podupirača
te RCS nosivih profila kako se oplata ne bi
morala prerađivati i prilagođavati.

Sklapanje bočnih segmenata krletke nakon
betonaže izvodi se odvrtanjem samo jed-
nog SLS vretena čime se ostvaruje dodat-
na ušteda vremena prilikom premještanja
krletke u sljedeći takt.

PERI rješenje

Izvođenje je predviđeno u 31 taktu dužine oko 10 m1, primjenom PERI rješenja za oplatu
i podupiranje oplate AB plašta tunela. Sama oplata plašta sastoji se od dva dijela:

1. Nosiva krletka oplate - VTC VARIOKIT krletka:
Nosiva krletka sastoji se od 12 nosivih okvira od RCS profila povezanih u nosivu cjelinu.
Za podizanje, spuštanje i premještanje krletke oplate koristi se VTC sistem s hidrauličkim
cilindrima (ukupno 6 komada) i s kotačima za premještanje krletke na željezničkim šinama.
Dodatno spuštanje i reguliranje samog nosivog okvira riješeno je primjenom PERI klinova
za upuštanje.

2. Oplata plašta - VARIO GT24 oplatni sistem:
Oplata plašta izvedena je od VARIO GT24 sistema. U poprečnom smjeru sastoji se od
9 zasebnih segmenata, a u uzdužnom smjeru od po 3 segmenta. Kompletne oplatne
elemente zajedno s CNC obrađenim remenatama za geometriju izradila je tvrtka PERI
oplate i skele d.o.o. te su gotovi isporučeni na gradilište.

Uz oplatu plašta velikog tunela u tijeku je i projektiranje oplate manjeg jednokolosječnog
tunela u sklopu istog projekta, a ujedno su za isti projekt isporučene radne skele za po-
stavljanje armature i hidroizolacije izvedene od PERI UP Rosett skele.