You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Međunarodna zračna luka Zagreb

Podaci o projektu

Lokacija: Zagreb, Hrvatska

 • putnički terminal Međunarodne zračne luke Zagreb projektiran je i zamišljen kao prostorna čelična rešetkasta konstrukcija oslonjena na armiranobetonske oslonce preko 6 čeličnih peteljki po osloncu koji podupiru prostornu rešetku krovne konstrukcije
 • sama konstrukcija valovita je u oba smjera, a na putničkim terminalima završava valjkastom rešetkastom konstrukcijom cijelom duljinom zgrade
 • konstrukcija mijenja promjer prateći valovitost krovnog dijela kojom je povezana u cjelinu

Zahtjevi

 • sama montaža zamišljena je tako da se prvo montira središnja sekcija krova tlocrtnih dimenzija 35x50 m težine 80 tona te da se u jednom dizanju osloni na privremene podupore do spajanja na nosive peteljke oslonaca
 • nakon montiranja prve sekcije ostatak krovne konstrukcije montira se u sekcijama 7,2x7,2 m, pri čemu svaka mora biti oslonjena na privremenu potporu sve do montaže kompletnog dijela krovne rešetke između potpornih peteljki
 • tvrtka PERI isporučila je kompletan materijal za podupiranje sekcije 1 i kompletne prve faze krova kao i sve projekte te potrebne statičke proračune

Klijent

Kamgrad d.o.o., Zagreb (upravna zgrada i terminali)
Viadukt d.d., Zagreb (prilazna rampa i objekti niskogradnje)
Zagreb-Montaža d.o.o., Zagreb (krovna konstrukcija)

Prednosti za klijenta

 • tvrtka PERI oplate i skele d.o.o. pratila je izvođenje stropnih konstrukcija na objektu s montažnim nacrtima prema pozicijama izvođenja radova, a kod projektiranja i isporuka oplate kao i izrade tehnologija rada i izvođenja radova vodilo se računa o najstrožim normama i propisima o zaštiti na radu
 • zahvaljujući primjeni rešetkastih nosača GT 24 kao primarnih nosača postignuta je vrlo visoka nosivost stolova kombinirana s laganom konstrukcijom koja omogućuje lako i jednostavno premještanje s pozicije na poziciju
 • razradom projekta omogućeno je pokrivanje kompletnih greda (oko 85%) pomoću samo dva tipa oplatnih stolova
 • sve dijagonale i horizontale PERI UP skele opremljene su tzv. gravity lock sistemom vezanja, na spojevima vertikala nakon montaže svih dijagonala i UH profila nije potrebno postavljati dodatno osiguranje od razdvajanja komponenata (tipa klina). Jedini potreban alat za montažu i demontažu PERI UP sistema jest čekić
 • SKYDECK omogućuje prijevremenu demontažu oplate stropne ploče već nakon jednog dana ovisno o debljini stropa, vanjskoj temperaturi te čvrstoći betona
 • korištenjem SKYDECK sistema potreban broj podupirača smanjen je na minimum te je postignuta maksimalna brzina obrtaja oplate stropnih ploča
 • za privremenu vertikalnu komunikaciju na objektu korišteni su PERI UP stepenišni tornjevi visine 10 m; toranj se sekcijski može prilagođavati svim visinama etaže objekta; konstruktivni elementi montirani su na način da je s mjesta na mjesto omogućeno premještanje kranom
 • sama oplata na nosivoj skeli (potkonstrukcija) bila je MULTIFLEX sistem zbog lakše i jednostavnije manipulacije materijalom kod premještanja na drugi takt betoniranja
 • kasnije u gradnji zbog potrebe ubrzanja radova kao i zbog oslobađanja dijela opreme s etaža objekta, a u cilju smanjenja troškova, drugi dio visokog podupiranja pozicije 300 izveden je pomoću MULTIPROP tornjeva
 • zbog promjene širine kolničke ploče na samim krivinama vijadukta, kao potporna skela odabran je sistem PERI UP Rosett koji se svojom fleksibilnošću i jednostavnim sastavljanjem vrlo lako prilagodio promjenama konstrukcije uz minimalno mijenjanje same skele tj. geometrije osnovnih toranjskih potpornih tijela
 • radi visokih zahtjeva kvalitete i izgleda površine betona, kao oplatne ploče korištene su PERI Birch višeslojne ploče vijcima učvršćene za potkonstrukciju
 • krovna konstrukcija oslonjena je na kombinaciju SRU i RCS čeličnih nosača međusobno povezanih HD 70 spojnicama, a pristup do svakog oslonačkog mjesta osiguran je stepeništem sastavljenim od UDI industrijskih obloga i aluminijskih ljestava sistema PERI UP Rosett Flex; tvrtka PERI isporučila je kompletan materijal za podupiranje sekcije 1 i kompletne prve faze krova kao i sve projekte te potrebne statičke proračune.
Dino Šarić - Kamgrad d.o.o.
Dino Šarić
Voditelj projekta KAMGRAD d.o.o.

Primjenom PERI sistema na svojim prijašnjim, a i na ovom gradilištu, u tvrtki PERI našli smo kompetentnog i pouzdanog partnera. Zahvaljujući kombinaciji PERI sistema SKYDECK i Rosett Flex kod izvođenja stropnih konstrukcija uspjeli smo ostvariti ne samo financijsku uštedu, već i postići iznimno kratke vremenske intervale taktova. PERI je ponudio najinteresantniji i najpraktičniji koncept u pogledu tehnologije izvođenja stropne konstrukcije, zadovoljavajući istovremeno i vrlo visoke sigurnosne zahtjeve zaštite na radu, čime smo uz brzinu postigli visoke standarde kvalitete i sigurnosti. Uz dobro tehnološko rješenje pohvalio bih i podršku tvrtke PERI inženjerima našeg gradilišnog tima prije i za vrijeme trajanja projekta.

Marino Ožbolt, Viadukt d.d.
Marino Ožbolt
Glavni inženjer gradilišta VIADUKT d.d.

S obzirom na zahtjeve projekta te rokove izvođenja bio nam je potreban sistem oplate i skele kojim ćemo postići dobru dinamiku radova zajedno s kvalitetom i jednostavnosti rukovanja. Odgovarajuće rješenje našli smo u sistemu PERI UP, MP MULTIPROP podupiranju VARIOKIT oplate ploče nadvožnjaka. Zahvaljujući jednostavnom rukovanju opremom, fleksibilnosti i jednostavnom premještanju te podršci na samom gradilištu, u tvrtki PERI dobili smo pouzdanog partnera na ovom projektu.
 

Saša Šabar - Zagreb-montaža d.o.o.
Saša Šabar
Glavni inženjer gradilišta ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

S tvrtkom PERI surađivao sam prije na projektu konstrukcije zgrade Ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Heinzelovoj ulici u Zagrebu. Zbog složenosti same krovne konstrukcije te montaže i kratkih rokova, bila nam je potrebna skela koja se svojom fleksibilnosti i nosivosti može prilagoditi svakom zahtjevu konstrukcije. U sistemu PERI UP Rosett potpornih tornjeva dobili smo sistem kojim možemo zadovoljiti sve potrebe montaže, a djelatnici tvrtke PERI bili su pouzdani partneri i podrška kod izvođenja ovakvog specifičnog projekta.
 

PERI rješenje

S obzirom na složenost zahvata kao i činjenicu da se privremene podupore moraju smanjiti na minimum, a u isto vrijeme i prilagoditi AB konstrukciji same zgrade, zbog svoje fleksibilnosti i mogućnosti kombiniranja sastavljanja korišten je sistem PERI UP Rosett kao radna skela za montažu nosivih peteljki, kao potporna skela sekcije 1 i ostalih sekcija montaže krova te kao naknadno podupiranje ispod AB konstrukcije poz. 300 na koju je montirana toranjska pokretna dizalica za montažu samog krova.
Kao radna skela za montažu peteljki korišteni su PERI UP Rosett tornjevi tlocrtne dimenzije 1,5x1,5 m koji su međusobno povezani u šesterokut kako bi se na svaki toranj mogla osloniti jedna peteljka, a ujedno i da se omogući radni pod na vrhu tornjeva za pristup monterima i variocima koji rade na sastavljanju krova. Radni podovi sastavljeni su od kombinacije industrijskih UDI obloga PERI UP sistema te VT i GT nosača i mosnica.
Privremene podupore sastavljene su od tornjeva križnog tlocrta dimenzija 4,5x5,5 m sa 16 vertikala od kojih je 6 vertikala nosivo.
Krovna konstrukcija oslonjena je na kombinaciju SRU i RCS čeličnih nosača međusobno povezanih HD 70 spojnicama, a pristup do svakog oslonačkog mjesta osiguran je stepeništem sastavljenim od UDI industrijskih obloga i aluminijskih ljestava sistema PERI UP RosettFlex.