You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Termoelektrana Stanari

Podaci o projektu

Lokacija: Doboj, Bosna i Hercegovina

 • izvedba 9 masivnih betonskih stupova za podest za postavljanje kondenzatora elektrane
 • izgradnja kućišta turbine osnovne površine 30,50 m x 12,00 m i visine 16,90 m

Zahtjevi

 • rješenje penjajuće oplate za 9 kružnih stupova debljine zida 40 cm i promjera 3,60 m
 • nosiva skela visine 11,60 m za maksimalna opterećenja iz stropne oplate
 • oplata prema specifičnostima projekta za strop debljine 5,30 m, djelomično oblikovan kao svod

Klijent

 • DOO „MD-Perić Company”, Bijeljina, Bosna i Hercegovina (podest za kondenzator)
 • GP Gradip AD, Prnjavor, Bosna i Hercegovina (kućište turbine)

Prednosti za klijenta

 • penjajuće jedinice od konzola i zidne oplate koje se brzo premještaju dizalicom
 • optimalno prilagođena nosiva skela s primjenom materijala svedenom na minimum
 • ekonomično rješenje zahvaljujući primjeni sistemskih komponenti iz najma
 • velike količine materijala, tehničko projektiranje i podrška gradilištu na jednom mjestu
Luka Popržen, voditelj projekta, MD-Perić Company
Luka Popržen
Voditelj projekta, MD-Perić Company

PERI je za nas razradio sigurno i brzo rješenje oplate. Jednostavno tehničko rješenje i izvrsni montažni nacrti maksimalno su nam omogućili učinkovitu montažu i betoniranje.
I kontinuirana tehnička podrška bila je vrlo korisna te je pojednostavnila tijekove na gradilištu.

Miroslav Usorac, voditelj projekta GP Gradip AD
Miroslav Usorac
Voditelj projekta, GP Gradip AD

Primjena PERI UP nosive skele i VARIO GT 24 zidne oplate s nosačima bila je jako dobra odluka. Jednostavnost i visoka nosivost tih sistema omogućili su nam učinkovitu izvedbu kompleksne konstrukcije. Od projektiranja i statičkog izračuna pa sve do kontinuirane podrške tijekom gradnje PERI je dokazao iznimnu kvalitetu svojih usluga.

PERI rješenje

 • rješenje penjajuće oplate s VARIO GT 24 zidnom oplatom s nosačima na penjajućim konzolama CB 240 za vanjski zid stupova
 • BR podest okna s profilom podesta kao podupiranjem unutarnje zidne oplate stupova
 • zidne i stropne oplate projektirane prema specifičnostima projekta na osnovi nosača oplate GT 24 za velike dimenzije i visoka opterećenja kućišta turbine
 • PERI UP Flex nosiva skela visine 11,60 m, razmaci držača optimalna prilagođeni sukladno opterećenjima
 • nosiva konstrukcija svoda od sistemskih komponenti iz najma VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema (SLS vretena za teška opterećenja, RCS šine)
 • detaljno projektiranje i statički izračun konstrukcije oplate i skele
 • kompetentna podrška tijekom čitave izvedbe projekta