You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Termoelektrana Stanari

Podaci o projektu

Lokacija: Doboj, Bosna i Hercegovina

 • izvedba 9 masivnih betonskih stupova za podest za postavljanje kondenzatora elektrane
 • izgradnja kućišta turbine osnovne površine 30,50 m x 12,00 m i visine 16,90 m

Zahtjevi

 • rješenje penjajuće oplate za 9 kružnih stupova debljine zida 40 cm i promjera 3,60 m
 • nosiva skela visine 11,60 m za maksimalna opterećenja iz stropne oplate
 • oplata prema specifičnostima projekta za strop debljine 5,30 m, djelomično oblikovan kao svod

Klijent

 • DOO „MD-Perić Company”, Bijeljina, Bosna i Hercegovina (podest za kondenzator)
 • GP Gradip AD, Prnjavor, Bosna i Hercegovina (kućište turbine)

Prednosti za klijenta

 • penjajuće jedinice od konzola i zidne oplate koje se brzo premještaju dizalicom
 • optimalno prilagođena nosiva skela s primjenom materijala svedenom na minimum
 • ekonomično rješenje zahvaljujući primjeni sistemskih komponenti iz najma
 • velike količine materijala, tehničko projektiranje i podrška gradilištu na jednom mjestu
Luka Popržen
Voditelj projekta, MD-Perić Company

PERI je za nas razradio sigurno i brzo rješenje oplate. Jednostavno tehničko rješenje i izvrsni montažni nacrti maksimalno su nam omogućili učinkovitu montažu i betoniranje.
I kontinuirana tehnička podrška bila je vrlo korisna te je pojednostavnila tijekove na gradilištu.

Miroslav Usorac
Voditelj projekta, GP Gradip AD

Primjena PERI UP nosive skele i VARIO GT 24 zidne oplate s nosačima bila je jako dobra odluka. Jednostavnost i visoka nosivost tih sistema omogućili su nam učinkovitu izvedbu kompleksne konstrukcije. Od projektiranja i statičkog izračuna pa sve do kontinuirane podrške tijekom gradnje PERI je dokazao iznimnu kvalitetu svojih usluga.

PERI rješenje

 • rješenje penjajuće oplate s VARIO GT 24 zidnom oplatom s nosačima na penjajućim konzolama CB 240 za vanjski zid stupova
 • BR podest okna s profilom podesta kao podupiranjem unutarnje zidne oplate stupova
 • zidne i stropne oplate projektirane prema specifičnostima projekta na osnovi nosača oplate GT 24 za velike dimenzije i visoka opterećenja kućišta turbine
 • PERI UP Flex nosiva skela visine 11,60 m, razmaci držača optimalna prilagođeni sukladno opterećenjima
 • nosiva konstrukcija svoda od sistemskih komponenti iz najma VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema (SLS vretena za teška opterećenja, RCS šine)
 • detaljno projektiranje i statički izračun konstrukcije oplate i skele
 • kompetentna podrška tijekom čitave izvedbe projekta