You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI profil

Uprava grupe PERI GmbH: Leonhard Braig (Proizvodi & Tehnologija), Alexander Schwörer (Prodaja), dr. Rudolf Huber (predsjednik), dr. Fabian Kracht (Financije & Organizacija).

Obiteljsko poduzeće PERI na tržištu je 50 godina i oduvijek je pozicionirano kao inovator u tehnologiji oplata i skela. Uspješni smo zato što u svemu što radimo mislimo na korist svojih klije-
nata. Partnerska suradnja ispunjena povjerenjem elementarna
je vrijednost u našoj tvrtki i stoga temelj našeg odnosa prema klijentima.


8100
djelatnika diljem svijeta
1.333mil.
godišnji promet
60
tvrtki-kćeri
120
skladišta i parkova najma

U Weißenhornu kod kuće, u cijelom svijetu na licu mjesta

Ishodište i središnjica svih aktivnosti

Od osnutka 1969. godine matična kuća u Weißenhornu južno od Ulma kontinuirano se širi. Tu se razvijaju, proizvode i skladište sistemi i uređaji. Godine 2016. PERI je kupio novu površinu s proizvodnim halama i uredskom zgradom u 20-ak km udaljenom bavarskom Günzburgu. Time su proizvodni kapaciteti još značajno povećani.

Prikaz lokacije na karti

Naš međunarodni menadžment simbol je temeljitog stručnog znanja. Poznavanjem lokalnih zahtjeva razvijaju se odgovarajući sistemi oplata i skela za sve potrebe diljem svijeta.

Blizina našim klijentima i njihovim projektima

Blizina našim klijentima kod nas se aktivno živi i potiče. Danas smo na svim kontinentima zastupljeni s više od ##tvrtki-kćeri##, u mnogim državama i s više podružnica i dodatnih prodajnih ureda. U više od 160 produktivnih parkova najma diljem svijeta
na raspolaganju su potrebne oplate i skele, spremne za isporuke na Vaša gradilišta i za pokrivanje maksimalnih potreba za materijalom. I kontinuirano rastemo.

Dragocjene spoznaje rezultat su dugogodišnje međunarodne djelatnosti i regionalno različitih zahtjeva u pogledu načina i postupaka gradnje, materijala i primjene uređaja te troškova
rada. Taj know-how koristimo za razvoj odgovarajućih proizvoda
i usluga. Tako iz lokalnih spoznaja nastaju globalno znanje i prednost u cijelom svijetu. A od toga profitiraju svi naši klijenti
u cijelom svijetu. To je temelj na kojem počiva naša vodeća pozicija.


Naš recept za uspjeh već 50 godina: inovacija, internacionalizacija i angažirani djelatnici

Kontinuiran rast vlastitim snagama - tako glasi načelo napredovanja naše tvrtke. Zato stalno nastojimo širiti svoj spektar usluga i svoje proizvodne kapacitete. Nadogradnjom postojećih lokacija i osnivanjem novih tvrtki-kćeri i podružnica jačamo svoju lokalnu prezentnost u cijelom svijetu. Naš je cilj u budućnosti biti još bliži svojim klijentima
diljem svijeta te im još brže i bolje biti na raspolaganju.

Naše djelatnice i djelatnici diljem svijeta, njihov angažman i njihova kompetentnost
naš su pravi kapital. Njihova visoka motivacija i njihov poseban PERI timski duh, njihova izrazita orijentiranost na klijente i njihov svakodnevan fokus na stvarne potrebe klijenata čine nas ovako uspješnima od samog osnutka tvrtke PERI.

Čimbenici našeg uspjeha jesu velika inovacijska snaga i pravovremena internacionalizacija. Iza njih stoji oko 9.500 djelatnika koji se angažiraju za individualno najbolja rješenja za naše klijente.

Djelatnici

Promet


Proizvodi i sistemi koji daju smjernice

Temeljni zahtjev svih naših razvoja jest brži i sigurniji rad. PERI proizvodi stoga su osmišljeni tako da korisnicima i poduzećima donose prednosti prilikom rukovanja te
da olakšavaju rad, a dodatni plus jesu sigurnost te ušteda troškova i radnog osoblja.

Najveću vrijednost pritom pridajemo krajnjem reduciranju broja pojedinačnih komponenti za sistemske konstrukcije jer ono ima svakodnevan pozitivan učinak: njime se svaka primjena ubrzava i pojednostavljuje, smanjuju se troškovi logistike, nema traženje po gradilištu – to su tek neke od prednosti. Inovativan način gradnje, inteligentno osmiš-
ljena mehanika, visoka kvaliteta i dugovječnost također su zadane smjernice za PERI konstruktere. Ako je moguće, svoje sisteme razvijamo za najširi mogući spektar pri-
mjena. Time se omogućuje maksimalna iskorištenost materijala te se izbjegavaju
viškovi nekorištenog materijala.

Kad je potrebno, nadopunjujemo sistemske komponente za posve specijalne primjene pa se ne mora posezati za skupim konstrukcijama izrađenim prema specifičnostima projekta. Tako PERI rješenja povećavaju ekonomičnost, često čak za čitave tijekove gradnje. Dokaz da je ovakav pristup ispravan jest činjenica da tvrtka PERI svojim inovacijama oduvijek postavlja standarde na tržištu i da su se PERI sistemi etablirali u cijelom svijetu.

Specijalnim MX sidrom rukuje se jednostrano te se primjenjuje bez juvidur cijevi i konusa.

Razvijamo proizvode za primjene kod kojih vidimo perspektivan potencijal
za racionalizaciju. Na taj način nastaju učinkoviti sistemi i uređaji s praktičnim detaljima koji se godinama dokazuju na tržištu.


Visoka stručna kompetentnost i dugogodišnje iskustvo u inženjeringu

Razmišljanje u procesima radi optimiranja tijeka gradnje za naše je inženjere razumljivo samo po sebi. Osim tehničkih zahtjeva kontinuirano vode računa o sigurnosti i ekonomičnosti izvedbe.

PERI inženjeri projektiraju i utvrđuju rješenja oplata i skela vodeći pritom računa o tehničkim zahtjevima, okvirnim uvjetima tijekom primjene te individualnim zahtjevima klijenata. Tako nastaju optimalna rješenja za svaki projektni zadatak – često već tijekom faze natječaja. PERI osim toga daje na raspolaganje i potrebnu tehničku dokumentaciju
– od izvedbenih nacrta do provjerljivih statičkih izračuna. Cilj PERI inženjera uvijek je optimizacija procesa radi smanjenja vremena i troškova izvedbe.

U vezi s tim također se bavimo tehnologijom tzv. Building Information Modelinga (BIM). Pritom se tijekom faze projektiranja i izvedbe primjenjuju sistemi za upravljanje informacijama o gradnji koji omogućuju komunikaciju među svim PERI lokacijama.
Cilj svih PERI razvoja jest kompletna integracija rješenja oplate i skele u buduće BIM simulacije. Naši inženjeri u budućnosti žele zajedno s našim klijentima potpuno iskoristiti potencijal 5-dimenzionalnog projektiranja kod izvedbe gradnje.

Visoka kompetentnost internacionalne PERI primijenjene tehnologije rezultat je intenzivne suradnje, uskog umreživanja i kontinuiranog usavršavanja naših inženjera diljem svijeta. Na taj način također osiguravamo da su know-how u našem poduzeću i sva stečena, internacionalna iskustva uistinu od koristi svakom našem klijentu bez obzira na veličinu njegova projekta.


Pouzdane usluge u svim fazama projekta

PERI spektar usluga u procesu praćenja projekta seže od izrade studija o izvedivosti za posebno izazovne projekte, preko najma materijala kod najvećih potreba za materijalom na gradilištu pa sve do usluga čišćenja i popravaka klijentova materijala. Naša uska mreža logističkih lokacija osigurava brzu raspoloživost materijala za svaki projekt. Svoje sisteme
i uređaje dajemo na raspolaganje i u svojim parkovima najma te svojim klijentima na taj način nudimo ekonomičnu opciju za faze projekta kada su potrebe za materijalom maksimalne ili za posebne projektne zadatke.

Naši supervizori po potrebi vode brigu o učinkovitoj primjeni PERI rješenja na gradilištu. Također smo zahvaljujući visokoj transparetnosti i fakturiranju prema izvršenim uslugama podrška kontrolingu svojih klijenata. Kod velikih projekata PERI voditelji projekata pomažu da se količine materijala prilagode stvarnim zahtjevima gradilišta, čime se zalihe materijala i troškovi dovode u ekonomski idealan međuodnos.  

Najvažniji kontakt za naše klijente pritom je uvijek osobni stručni prodajni savjetnik.
On koordinira sve zahtjeve i zajedno s odgovornim osobama na gradilištu razrađuje odgovarajući paket podrške projektu s individualnim uslugama, precizno prilagođenima svim potrebama gradilišta.

Unsere Richtmeister sorgen bei Bedarf dafür, dass die PERI Lösungen auf der Baustelle effizient eingesetzt werden.

Naše usluge praktično se orijentiraju prema fazama projekata naših klijenata. Donose pravu korist, i na velikim i na malim gradilištima.


Prvorazredna kvaliteta standard je u tvrtki PERI 

Naš je zahtjev da kontinuirano proizvodimo i isporučujemo maksimalnu kvalitetu.
Da bismo postajali još bolji, stalno ulažemo u najmodernije metode proizvodnje i
kontrole. Još u fazi razvoja proizvoda komponente podvrgavamo najrazličitijim eksperimentima kako bi se izvukao optimum za serijsku proizvodnju. Tu se između ostalog ubrajaju ispitivanja dugovječnosti u slanoj vodi ili torzijski eksperimenti na pojedinačnim komponentama. Na taj način dokazujemo da su PERI sistemi kasnije prikladni za tešku gradilišnu svakodnevicu i da se mogu pouzdano primjenjivati.

Čitav proces serijske proizvodnje koja slijedi podliježe stalnoj, jasno definiranoj i
višestruko certificiranoj sigurnosti kvalitete, od nabave do isporuke. Tako jamčimo obećanu kvalitetu PERI sistema oplata i skela.

I ovdje rezultat uvijek iznova prolazi strogu provjeru. I uvijek iznova koristimo nove spoznaje za daljnje poboljšavanje. Primjerice, za MAXIMO okvirnu oplatu razvijeno je dodatno lakiranje šupljeg prostora s aktivnom zaštitom od korozije i kao takvo etabliralo
se u procesu proizvodnje te i dalje povećava trajnost naše inovativne zidne oplate.

PERI procesi razvoja i proizvodnje između ostalog obuhvaćaju i testiranja opterećenja, ispitivanja trajnosti te stalne kontrole kvalitete. Certifikati eksternih zavoda i institucija
za ispitivanje potvrđuju visoku kvalitetu PERI proizvoda:

Razvoj, proizvodnja i sigurnost kvalitete kod nas se međusobno nadopunjuju. Maksimalno kvalificirani djelatnici i moderne metode proizvodnje i kontrole osiguravaju dugovječne proizvode.

PERI GmbH

Održivost kao osnovno načelo

Ulaganje u budućnost te ekološka i ekonomska održivost visoko kotiraju u svim aktivnostima tvrtke PERI. Već je sam razvoj us-
mjeren na maksimalnu iskorištenost materijala, a konstrukcije PERI sistema i sistemskih komponenti optimiranih prema opte-
rećenju osiguravaju ekonomičnu primjenu materijala. I odabir sirovina te njihova nabava u okvirima su ekološke održivosti. Tako primjerice drvo za naše šperane oplatne ploče potječe, koliko god je to moguće, iz certificiranih šuma koje se obrađuju u duhu odr-
živosti. Naši procesi nabave uvršteni su u sistem za upravljanje kvalitetom te uzimamo u obzir i optimiramo aktualne i buduće ekološke troškove. Pritom i zamjena opasnih i štetnih pogonskih pomoćnih tvari ima svoju tradiciju koja u tvrtki PERI traje deset-
ljećima.

Nove tehnologije i učinkoviti procesi osiguravaju najbolju kvalitetu proizvoda i proizvodnju kojom se štede resursi. Kvaliteta proizvoda omogućuje visok broj primjena i dug vijek trajanja PERI sistema, što s druge strane pozitivno utječe na potrošnju resursa. Ako vi-
soka, dnevna opterećenja ipak prouzroče oštećenja, PERI oprema stručno se može sanirati u našim logističkim centrima. I naša lo-
gistika prilikom isporuka i transporta na gradilište optimirana je u pogledu transportnog volumena i puteva. Strateški pozicionirane lokacije osiguravaju kratke relacije isporuka; transporti se konti-
nuirano optimiraju zahvaljujući inteligentnim logističkim mrežama.

A naposljetku se kao obiteljsko poduzeće pridržavamo načela održivosti. Djelovanje orijentirano na budućnost i na osnovi ekonomične, socijalne i ekološke održivosti oduvijek je središnja sastavnica PERI kulture. Uprava poduzeća pritom agira pronicavo
i vodi računa o dugoročnim strategijama – počevši od osnivanja novih PERI lokacija preko školovanja i usavršavanja PERI djelatnika pa sve do strateškog razvijanja novih tržišta i polja poslovanja.

Die Konstruktion der MULTIPROP Stütze steht exemplarisch für optimierte Materialausnutzung: Die Formgebung sorgt für eine hohe Tragfähigkeit der Stütze bei minimiertem Materialbedarf.

Konstrukcija MULTIPROP podupirača primjer je optimirane iskorištenosti materijala: oblik osigurava visoku nosivost podupirača uz minimalnu potrebu za materijalom.

MULTIPROP aluminijski stropni podupirač

Die Bauteile der Universalschalung DUO werden aus einem Technopolymer in Spritzgussformen produziert, dabei entsteht kein Abfall. Gebrauchtes Material lässt sich zu 100 % zur Herstellung neuer Produkte einsetzen.

Komponente univerzalne oplate DUO proizvode se
od tehnopolimera, pritom ne nastaje otpad. Korišteni materijal može se 100 % primjenjivati za izradu novih proizvoda.

DUO lagana oplata

PERI Systeme sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Bei Rahmenschalungen z. B. lassen sich selbst stark beschädigte Elemente nach der Reparatur und mit einer neuen Schalungsplatte belegt für unzählige weitere Einsätze nutzen.

PERI sistemi osmišljeni su za dug vijek trajanja. Kod okvirnih oplata, primjerice, jako oštećeni elementi mogu se nakon popravka i oblaganja novom oplatnom pločom koristiti za brojne druge primjene.

Čišćenje i popravci

Ein Symbol für nachhaltiges Handeln bei PERI: Holzspäne, die in der Trägerfertigung als Abfallprodukt anfallen, speisen unser Biomasseheizkraftwerk in der Zentrale in Weißenhorn. Es entstehen Wärme und Strom für den gesamten Standort und für umliegende Haushalte.

Simbol održivog postupanja tvrtke PERI: iverica koja nastaje kao nusproizvod
u proizvodnji nosača op-
skrbljuje našu elektranu na biomasu u matičnoj kući u Weißenhornu. Dobivaju se toplina i struja za čitavu lokaciju i okolna domaćin-
stva.