You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pomorski muzej Tallinn

Podaci o projektu

Lokacija: Tallinn, Estonija

Preinaka povijesnog armiranobetonskog zdanja s tri kupole starog gotovo 100 godina u muzej izložbene površine 8.500 m²

Otvorenje: 05/2012.

Zahtjevi

  • radni podesti za armiranobetonsku sanaciju povijesne kupole
  • privremeno podupiranje kupola
  • radna skela za vanjske strane
  • kratak vremenski rok od 10 mjeseci

Klijent

Nordecon AS, Tallinn

Prednosti za klijenta

  • optimalan rad zahvaljujući geometrijski prilagođenim radnim razinama
  • minimalan trošak za materijal i montažu zahvaljujući velikom osnovnom rasteru
Harto Vallimägi, voditelj gradnje
Harto Vallimägi
Voditelj gradnje

PERI UP sistemom riješili smo svaku kompliciranu geometriju objekta - on je garancija za sigurnost našeg gradilišnog osoblja.

PERI rješenje

  • po kupoli prostorna skela dužine i širine 33 m za podupiranje kupola
  • PERI UP sistem skele kao prostorno prilagođen radni podest sa stepeničastim razinama
  • integrirana nosiva skela i pristup stepeništu
  • geometrijski optimalno raspoređene radne razine do 21 m visine