You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Cristo Rei Monument

Podaci o projektu

Lokacija: Lisabon, Portugal

Kompletno oskeljavanje Kristova kipa visine 28 m na podnožju visine 81 m za
radove čišćenja i obnove

Ukupna visina: 109 m

Zahtjevi

  • kompletno oskeljavanje za radove čišćenja i obnove
  • komplicirana geometrija i visoka opterećenja vjetra
  • primjena kao reklamna površina

Klijent

Santuário de Cristo Rei, Almada, Lisabon

Prednosti za klijenta

Brza montaža i visoki sigurnosni standardi

Henrique Santos, voditelj projekta
Henrique Santos
Voditelj projekta

Dvije stavke posebno su me zadovoljile kod PERI UP sistema: s jedne je strane to
brzo vrijeme montaže, a s druge strane visoki standard sigurnosti koji nam sistem
nudi u okvirima svojih konstrukcija.

PERI rješenje

  • oskeljavanje podnožja PERI UP T 72 okvirnom skelom s međupodupiranjem na
    CB konzolama
  • nadogradnja u obliku stepeništa s unutarnjim konzolama
  • kombinacija s PERI UP Rosett modularnom skelom za maksimalnu prilagodbu
    kipu