You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prometno čvorište Czerniakowska

Podaci o projektu

Lokacija: Varšava, Poljska

 • dužina / visina vijadukta CE-2: 430 m / 11,90 m
 • dužina / visina vijadukta CE-3: 600 m / 14,60 m
 • konstrukcija: gornja konstrukcija kao prednapeta šuplja kutija

Zahtjevi

 • visoki zahtjevi u pogledu oblika i betonskih površina na stupovima vijadukta
 • nesmetano odvijanje prometa tijekom čitave faze gradnje

Klijent

Radna skupina DROMEX S.A. - Mostostal Warszawa S.A. / WARBUD S.A. / KPRM SKANSKA S.A.

Prednosti za klijenta

 • nesmetan tijek gradnje
 • nesmetano odvijanje prometa
Sławomir Ramski | Piotr Kolasa
Voditelj gradnje KPRM | Voditelj gradnje WARBUD

Za premošćivanje ulice na kojoj se odvija tekući promet PERI nam je ponudio savršeno rješenje. U PERI se može 100% pouzdati – i PERI stručnjaci kada je nužno dolaze na gradilište čak noću ili nedjeljom i praznicima.

PERI rješenje

 • stupovi vijadukta izvedeni VARIO GT 24 i TRIO zidnom oplatom te čeličnim kružnim stupom SRS
 • gornja konstrukcija izvedena VARIO GT 24 zidnom oplatom i MULTIFLEX stropnom oplatom
 • podupiranje preko konstrukcije nosive skele u obliku portala s HD 200 podupiračima za teška opterećenja
 • pouzdana logistika materijala te kontinuirana gradilišna podrška