You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Msheireb Metro Station

Podaci o projektu

Lokacija: Doha, Katar

Postaja u središtu Dohe kao centralna točka iznimno modernog sistema podzemne željeznice u glavnom gradu Katara.

Centralni objekt križanja na dubini do 40 m s ukupno četiri glavne razine.

Zahtjevi

  • visoki zahtjevi izvedbe zbog lokacije gradilišta u središtu grada te impozantnih dimenzija objekta dužine 200 m i širine 180 m
  • kompleksna geometrija objekta te masivne armiranobetonske komponente sa stropovima debljine do 3 m te zidovima debljine do 2 m

Klijent

SOQ Joint Venture; Samsung C&T, OHL, QBC

Prednosti za klijenta

  • brz napredak u gradnji zahvaljujući individualno prilagođenom sistemskom konceptu i kontinuiranoj podršci gradilištu
  • ekonomična izvedba zahvaljujući raspoloživosti materijala po principu just-in-time
  • realizacija ovog ambicioznog infrastrukturnog projekta u okvirima zadanih vremenskih rokova
Porträt von Carlos Allepuz, Bauleiter, SOQ Joint Venture; Samsung C&T, OHL, QBC
Carlos Allepuz
Voditelj gradnje

PERI inženjeri pružali su nam pouzdanu, sveobuhvatnu i neprekidnu podršku od samog početka. Uska suradnja i najmodernija sistemska rješenja omogućili su nam uspješnu realizaciju ovog iznimno važnog projekta podzemne željeznice.

PERI rješenje

  • izvedbeni koncept prilagođen specifičnostima projekta na osnovi sistemskih komponenti i uređaja
  • brza dispozicija materijala u najkraćem mogućem roku: 10.000 m² zidne oplate i oplate stupa te 150.000 m³ nosive skele
  • rješenje zidne oplate na osnovi VARIO sistema zidne oplate s nosačima, po potrebi nadopunjeno SB okvirnim podupiračima jednostrane oplate i CB penjajućim podestima
  • individualno usklađen nosivi koncept s PD 8 tornjevima za opterećenja, MULTIPROP aluminijskim stropnim podupiračima i PERI UP Flex sistemom nosive skele