You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Mostovi na autocesti u Brđanima, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Čačak, Srbija

Europska trasa E 763 gradi se kao autocesta između Beograda i državne granice sa Crnom Gorom. Za novi odsječak sjeverno od grada Čačka u kratkom su vremenskom roku izgrađena dva mosta:

  • dva mosta dužine 232 m i 424 m
  • pojedinačni rasponi između 32 m i 42 m
  • oba objekta imaju gornju konstrukciju širine 12,55 m i visine 2,20 m sa sandučastim poprečnim presjekom koji leži na masivnim armiranobetonskim stupovima

Zahtjevi

  • Polja mosta u području rijeka, prometnih cesta i neodgovarajuće podloge
  • Kratak rok za izgradnju

Klijent

GP Planum AD, Beograd

Prednosti za klijenta

PERI monteri su sve elemente oplate
prethodno montirali sukladno specifično-
stima projekta i isporučeni su na gradilište
spremni za primjenu. Time su se uštedjeli
skupi radovi montaže na licu mjesta te je
realiziran kratak vremenski rok za izgradnju
u kombinaciji s visokom kvalitetom izvedbe.

Aleksandar Milenković, voditelj gradnje, GP Planum AD, Beograd
Aleksandar Milenković
Voditelj gradnje

PERI nam je za ovaj zahtjevan projekt razradio izvrsno tehničko rješenje. Svim primijenjenim sistemima jednostavno se rukovalo na gradilištu; uz to su nam PERI inženjeri bili redovita i pouzdana podrška na licu mjesta.

PERI rješenje

  • Za nosivi sistem oplate gornje konstrukcije kombinirale su se dvije varijante privremenog podupiranja.
  • Za oskeljavanje standardnih polja primjenjivale su se PERI UP ploče tornjeva za podupiranje.
  • Kod polja širine 50 cm, 75 cm i 150 cm mogla se postići prilagodba unutar ploča, optimirana prema opterećenjima.
  • Kod polja mosta u području rijeka, prometnih cesta i neodgovarajuće podloge primjenjivalo se privremeno podupiranje. VST tornjevi za teška opterećenja iz VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema pritom su visoka, koncentrirana opterećenja točkasto izvodili u podlogu.