You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most preko rijeke Dunajec

Podaci o projektu

Lokacija: Tarnow, Poljska

Izvedba odsječka dužine 210 m između sedmog i desetog stupa mosta u 48 odsječaka betoniranja primjenom krletke.

Zahtjevi

  • jednoćelijski poprečni presjek šuplje kutije gornje konstrukcije varira – uz nepromjenjivu širinu – na visini od oko 2,50 m do 6,10 m
  • kontinuirana izmjena kuta između vanjske strane rebra i konzola
  • vrlo niske tolerancije za promjenjivi poprečni presjek mosta
  • 2 kolničke trake po 13 m širine

Klijent

Građevinsko poduzeće
Dragados S.A.

Prednosti za klijenta

Nadzor projekta
PERI Polska Sp. z o.o., podružnice Krakov
i Varšava, PERI GmbH, Weißenhorn

Malinowski, voditelj gradnje: most preko rijeke Dunajec, Tarnow, Poljska
Karol Malinowski
Voditelj gradnje

PERI rješenje krletke ponudilo nam je mnoge prednosti: brzu realizaciju zbog dobro promišljenog i jednostavnog rukovanja te ispunjavanje zahtijevanih tolerancija zahvaljujući praktičnom justiranju oplate za preciznu izvedbu reara. Također kompatibilnost sa sistemom PERI UP dopušta sigurne pristupe i radna mjesta bez dodatnih troškova
- što je nužnost kod realizacije ovakvih projekata.

PERI rješenje

  • projektiranje sukladno specifičnostima projekta i statički izračun kompletnih rješenja i za gornju konstrukciju na privremenom podupiranju i za krletku
  • međusobno optimalno usklađeni sistemi i radni procesi
  • rješenje krletke na osnovi VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema
  • skele za privremeno podupiranje kao rješenje nosive skele za oplatu gornje konstrukcije šuplje kutije inundacijskih mostova
  • maksimalna prilagodljivost zahvaljujući rješenju sa zidnom oplatom s nosačima za različite poprečne presjeke mosta
  • oplata tla koja se varijabilno fiksira za prilagodbu kontinuiranoj izmjeni kuta između vanjske strane rebra i konzola