You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Chachenka

Podaci o projektu

Objekt: most na autocesti 
Dužina: 550m

Zahtjevi

 • most koji se sastoji od dvije paralelne gornje konstrukcije s dvoćelijskim
  sandučastim poprečnim presjecima širine po 22,25 m i visine 4,0 m
 • pojedinačni rasponi šest polja mosta iznose 57 m do 110 m

Klijent

Građevinsko poduzeće
«SGC Autostrada»

Nadzor projekta
PERI Rusija, Noginsk/Moskva, PERI Polska Sp. z o.o., Varšava

Prednosti za klijenta

 • sigurni radni podesti i pristupi zahvaljujući idealnoj kombinaciji VARIOKIT krletke i PERI UP
  modularne skele
 • jednostavno rukovanje krletkom
  na osnovi integrirane mehanike sa centralnim upravljanjem i hidrauličkim cilindrima te podiznim i voznim mehanizmima za premještanje, ispuštanje, podizanje i prednapinjanje kolica i oplate
 • montaža na gradilištu u najkraćem mogućem roku
 • samo 6 radnika koji montiraju i demontiraju te premještaju iz takta
  u takt
 • ispunjavanje planiranog 10-dnevnog takta
 • visoka ekonomičnost zahvaljujući primjeni VARIOKIT sistemskih komponenti iz najma
Most Chachenka: Konnyh Aleksandr Andreevich | Zamaletdinov Fatih Nailovich, voditelj proizvodnje i tehnologije | voditelj gradnje
Konnyh Aleksandr Andreevich | Zamaletdinov Fatih Nailovich
Voditelj proizvodnje i tehnologije | Voditelj gradnje

Primjenom PERI VARIOKIT krletke omogućena nam je sigurna izvedba odsječaka gornje konstrukcije planiranim radnim ritmom. I montaža na gradilištu izvedena je u najkraćem mogućem roku.

PERI rješenje

 • sveobuhvatno PERI rješenje projekta koje se sastoji od kolica za krletku i oplate na jednom mjestu
 • fleksibilna prilagodba VARIOKIT rješenja krletke individualnim zahtjevima gradilišta
 • istovremena primjena ukupno 10 VARIOKIT krletki
 • izvedba odsječaka gornje konstrukcije širine 22,25 m s dužinama odsječaka 3,40 m 
  do 4,10 m u pravilnom 10-dnevnom taktu