You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

JKG Tower, Jalan Raja Laut

Podaci o projektu

Lokacija: Kuala Lumpur, Malezija

 • kompleks nebodera JKG Tower, uredski toranj na 32 etaže i garaža na 13 etaža
 • dovršetak grube gradnje u približno 26 mjeseci

Zahtjevi

 • visoki zahtjevi u pogledu sigurnosti
 • kratak vremenski plan zahtijeva izvedbu po 3 etaže mjesečno
 • ograničen budžet
 • promjenjive visine etaža od 4,30 m do 6,00 m
 • različite debljine stropova do 1 m

Klijent

IJM Construction Sdn Bhd

Prednosti za klijenta

 • povećana sigurnost i produktivnost zahvaljujući edukaciji i sigurnom rukovanju PERI sistemima
 • ugodan, siguran rad bez stresa na velikim visinama zahvaljujući zrakopropusnom ograđivanju
 • mobilni samopenjajući mehanizmi za zaštitni zid smanjuju potrebnu primjenu dizalice
 • brza izvedba etaža - 3 etaže mjesečno
JKG Tower: Kim Fook Wong, voditelj gradnje
Kim Fook Wong
Voditelj gradnje

Zajedno s PERI inženjerima osmislili smo vrlo učinkovito rješenje za ovaj jedinstveni projekt. PERI sistemska rješenja omogućila su nam da pratimo brze cikluse montaže. PERI penjajući zaštitni zid RCS P dodatno je povećao sigurnost na gradilištu. I PERI podrška prilikom organizacije i provedbe treninga na temu sigurnosti na licu mjesta povećala je sigurnost i produktivnost gradilišnog osoblja.                   

PERI rješenje

 • kompletno rješenje, nadopunjeno uslugama projektiranja i PERI supervizora na licu mjesta
 • individualni trening o sigurnosti za gradilišno osoblje
 • brza i ekonomična izvedba zidova jezgre primjenom VARIO GT 24 zidne oplate s nosačima na CB 240 penjajućim konzolama
 • prilagodba specifičnim gradilišnim zahtjevima zahvaljujući PERI RCS sistemu za penjanje šinama
 • penjajući zaštitni zid RCS P kao osiguranje od pada na velikim visinama
 • jednostavne prilagodbe promjenjivim visinama etaža od 4,30 m do 6,00 m primjenom PERI PD 8 stropnih stolova