You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Mélia, La Défense

Podaci o projektu

Lokacija: Pariz, Francuska

Izgradnja novog hotela s 5 podzemnih i 20 nadzemnih etaža

Ukupna visina: 87 m
Vrijeme gradnje: siječanj 2013. do kraja 2014.

Arhitekt: Claude Vasconi

Zahtjevi

Samopenjajuća oplata za kompleksnu geometriju i najrazličitija opterećenja
- kao podrška prilikom montaže konzola s gotovim komponentama
- za preuzimanje opterećenja iz gradilišne čeone oplate
- kontinuirani penjajući zaštitni zid za kompletno, zatvoreno ograđivanje

Integracija podesta za izvlačenje za transport materijala

Klijent

Bateg / CBC, Velizy - Villacoublay, Francuska

Prednosti za klijenta

  • penjajuće rješenje neovisno o dizalici
  • jednostavna montaža konzola s gotovim komponentama uz zaštitu ogradom
  • sigurnost za gradilišno osoblje i okružje gradilišta
Hotel Mélia, Pariz: Jean-Francois Delmas, voditelj gradnje
Jean-Francois Delmas
Viši poslovođa

Hotel Mélia pravi je izazov u pogledu tehnologije gradnje, a lokacija gradilišta nameće velika ograničenja. PERI rješenje penjajuće oplate na osnovi RCS sistema savršeno odgovara našim zahtjevima - i u pogledu sigurnosti i u pogledu primjene.

PERI rješenje

  • rješenje s RCS sistemskim komponentama prema specifičnostima projekta
  • četiri različita koncepta zaštitnog zida, npr. s posebnim stropnim stopicama ili FTF rješenjem kao potporom prilikom montaže konzola s gotovim komponentama