You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GIOIA 22, Milano, Italija

Podaci o projektu

Lokacija: Milano, Italija

 • Podrška prilikom izgradnje 120 m visoke uredske zgrade u milanskoj gradskoj četvrti Porta Nuova
 • Prva talijanska zgrada ove veličine koja odgovara NZEB-standardu (Nearly Zero Energy Consumption Building)
 • Inovativno korištenje unutarnjeg i vanjskog prostora: zgrada 65% svoje godišnje potrebe za energijom pokriva iz obnovljivih izvora zahvaljujući ugradnji 225.000 fotonaponskih panela
 • Ukupno 30 etaža bruto površine 68.500 m2 nudi prostor za 2.700 osoba, 350 mjesta za parking te 13 dizala

Zahtjevi

 • Objekt se sastoji od glavne jezgre s 26 etaža te sekundarne jezgre s 13 etaža
 • Od druge etaže zgrada se počinje savijati: s porastom visine stropovi postaju sve širi
 • Kompleksan prijelaz između konstantne i ukošene geometrije objekta između glavne
  i sekundarne jezgre
 • Podjednako učinkovit i siguran rad gradilišnog osoblja
 • Striktan rok za izgradnju

Klijent

Colombo Costruzioni S.p.A.

Prednosti za klijenta

 • Realizacija striktnog vremenskog roka
 • Ušteda troškova i vremena rada zahvaljujući primjeni TRIO zidne oplate i SKYDECK stropne oplate
 • Optimiranje roka izgradnje zahvaljujući 
  7-dnevnom ciklusu betoniranja i učin-
  kovitom transportu materijala s bočno
  instaliranim RCS MP podestima za
  materijal
 • Povećana sigurnost gradilišnog osoblja
  zahvaljujući pomno osmišljenom kon-
  ceptu sigurnosti, i na velikim visinama
 • Kontinuirana PERI podrška gradilištu
  radi optimizacije radnih tijekova na licu
  mjesta
Gianluca Arconi, voditelj gradnje tvrtke Colombo Costruzioni S.p.A.
Gianluca Arconi
Voditelj gradnje

Izniman objekt kompleksne strukture na kojem smo kombinirali najmoderniju tehnologiju i specifične sisteme kako bismo ostvarili optimalan napredak prilikom betoniranja. Zahvaljuju-
ći tehničkoj i operativnoj suradnji tvrtki Colombo Costruzioni S.p.A. i PERI Italija uspješno je realiziran striktni vremenski rok za ovaj projekt, a pritom je u svakom trenutku apsolutni prioritet bila sigurnost svakog pojedinačnog radnika.

PERI rješenje

 • Specifična sistemska kombinacija za posebno oblikovanje
 • Realizacija kompleksnog spoja obje jezgre objekta zahvaljujući individualnom rješenju za penjanje s vertikalnim, u stranu ukošenim RCS penjajućim šinama
 • Kombinacija 17 RCS P sistema s penjajućim zaštitnim zidom za vođenje šinama za oplatu dijela zgrade s konstantnom geometrijom te 15 nevođenih RCS P zaštitnih zidova koji se penju dizalicom za ukošeni dio stambenog tornja
 • Oplata za okna dizala s TRIO okvirnom oplatom u kombinaciji s BR podestom okna i RCS C oplatom za penjanje šinama
 • Realizacija stropova od druge etaže naviše primjenom SKYDECK stropne oplate u kombinaciji s dodatnim RCS P sistemskim rješenjem
 • Primjena SRS kružne oplate stupa za oplatu 17 kružnih stupova, od kojih je sedam ukošeno
 • Primjena 1.000 m² TRIO okvirne oplate za izvedbu zidova obje jezgre
 • Pomno osmišljen koncept sigurnosti s RCS P penjajućim zaštitnim zidovima i više od 4.000 dužnih metara PROKIT sistema