You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

City Island Zagreb

Podaci o projektu

Lokacija: Zagreb, Hrvatska

U ljeto 2020. godine u zagrebačkom Buzinu započela je izgradnja poslovnog kompleksa City Island ukupne površine oko 200.000 m2. Projekt je podijeljen u dvije faze: faza B (podfaze B1, B2 i B3) - površine oko 130.000 m2 (trajanje radova 7/2020. - 5/2023.) te
faza A (podfaze A1 i A2) - površine oko 70.000 m2 (trajanje radova 5/2023. - 6/2025.).
Cijeli kompleks zamišljen je kao poslovni centar na ulazu u Zagreb-Buzin i sastoji se
od TV studija, nadzemne i podzemne garaže, hotela, staračkog i studentskog doma, parkirališta i punionice robot taksija te sportskog centra.

Zahtjevi

Monolitni dio konstrukcije skeletni je armiranobetonski sistem gradnje sa stupovima i pločama te armiranobetonskim monolitnim jezgrama stubišta i oknima dizala. Značajka objekta je zahtjev investitora da sve površine nakon betoniranja ostaju kakve jesu (vidni betoni) uz dozvolu otiska elemenata zidne i stropne oplate na samoj konstrukciji koji su morali biti izvedeni u urednim i logičnim rasterima.

Klijent

Glavni izvođač: KFK d.o.o.
Izvođač AB konstrukcije: TEHNIKA d.d.

Prednosti za klijenta

Zbog konstrukcije stupnih elemenata (100x100 cm koji se sklapaju i/ili razdvajaju
s dvije strane stupa te imaju prilagodljiva poprečna "rebra") omogućeno je jedno-
stavno predmontiranje elemenata koji dolaze uz stupove, a bez prekidanja traženog rastera otiska elemenata.

Kombinacijom PERI sistema dobilo se jed-
no sveobuhvatno rješenje koje je otvorilo brojne mogućnosti prilikom izvedbe radova.

Upravo ovo gradilište jedno je od prvih
ne samo u Hrvatskoj nego općenito u
Europi na kojima je primjenu našao i
novi SKYMAX sistem stropne oplate -
gradilišno osoblje oduševila je sinergija
njegove jednostavnosti i funkcionalnosti.

PERI rješenje

Kao oplata stupova korišten je VARIO GT 24 oplatni sistem koji zbog svoje visoke tolerancije pritiska svježeg betona omogućuje izvođenje stupova bez korištenja sidara
za oplatu kroz same stupove. Oplate stupova proizvedene su u pogonu tvrtke PERI te transportirane na gradilište. Pritom je svaka oplata stupa montirana kao dva "L" sklopa. Zbog visokih zahtjeva otiska betona korištena je FinPly oplatna ploča s 220 g završnim fenolnim filmom. Oplatna ploča se iz istog razloga mijenjala nakon svakih 8-10 primjena
na stupovima.

Kao oplata zidova, stubišnih jezgri i liftova korišten je TRIO oplatni sistem, većinom veliki elementi širine 240 cm, a unutarnja oplata jezgri lifta opremljena je jedinicama za skla-
panje kako bi se u kompletu mogla premjestiti na sljedeće mjesto primjene na gradilištu. Sva oplata je zbog visokih zahtjeva za završnom površinom betona morala biti s novim ili jako malo rabljenim oplatnim pločama unutar elemenata.

Kao oplata stropova primjenu je našao PERI SKYMAX oplatni sistem modularne alumi-
nijske oplate. Odabran je zbog lakoće elemenata (najteži element dim. 100x200 cm teži samo 33,0 kg), jasnog i logičnog slaganja i urednog rastera otiska te jednostavnosti rada. Za funkcioniranje sistema potrebna su četiri osnovna dijela - glava za podupiranje, elementi oplate (100x200, 66x200 i 100x100 cm), podupirači i nosači za izjednačavanje (zone ispune). Uz lakoću, jednostavnost rada (tri tipa panela, jedan tip glave) još jedna prednost SKYMAX sistema jest činjenica da se kompletna montaža oplate izvodi s etaže ispod pa su time zadovoljeni svi propisi zaštite na radu.

Zanimljivost projekta je da je SKYMAX kao novi PERI oplatni sistem primijenjen na ovom gradilištu drugi put u Hrvatskoj, a projekt je među prvih deset gradilišta u Europi sa SKYMAX oplatom.

U vršnom opterećenju na gradilištu primjenjivalo se 1.342 m2 TRIO oplate na jezgrama stubišta i liftova, 300 m2 VARIO GT 24 oplate stupova te 2.500 m2 SKYMAX oplatnog sistema.

Kao vertikalni stup u izvođenju primjenjivali su se PERI UP Rosett stepenišni tornjevi za vertikalnu komunikaciju, a kao ograda po rubovima ploča nakon izvođenja služio je PERI PROKIT sistem zaštitnih ograda koji je zbog njegove fleksibilnosti moguće koristiti i na radnim konzolama na TRIO oplati. Tijekom izvođenja radova kontinuirano su se koristile usluge PERI proizvodnog pogona za izradu oplata stupova kao i za zamjenu oplatnih ploča
na elementima zidne i stropne oplate.