You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

A-Tower

Podaci o projektu

Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Hotelski objekt A-Tower u Ljubljani smjestio se u samom središtu grada. Ovaj neboder
s 22 etaže druga je polovica tzv. Severnih mestnih vrata grada Ljubljane. Nalazi se na
Bavarskom Dvoru na Slovenski cesti.
Zgrada se sastoji od vodoravnog baznog dijela na tri etaže i vertikalnog tornja. Bazni dio
zgrade poligonalnog oblika u tlocrtu oblikovan je kao stakleni kvadrat koji leži na eliptičnom
valjku pa ostavlja dojam kao da lebdi iznad prizemlja.
Sastoji se od 5 podzemnih etaža koje će se koristiti kao garaža, prizemlja te 22 nadzemne
etaže ukupne površine 32.000 m². Visina nebodera iznosi 81 m.

slovenska verzija

Zahtjevi

  • Okrugli stupovi različitih promjera u kvaliteti vidnog betona
  • Oplata stropnih ploča tipičnih etaža

Klijent

Homplan d.o.o., Kranj, Slovenija

Prednosti za klijenta

  • Jednostavno rukovanje te siguran rad i na velikoj visini
  • Ušteda dragocjenih kapaciteta dizalice
  • Ubrzanje radnih taktova standardne etaže (7-dnevni takt)
  • Troškovno povoljno rješenje
  • PERI podrška gradilištu u svim fazama gradnje

PERI rješenje

Za izvođenje podzemnih etaža garaže koristila se TRIO zidna oplata za zidove i pravokutne stupove. Kružni stupovi raznih promjera izvedeni su SRS kružnom čeličnom oplatom. Rješenje za stropove je SKYDECK panelna stropna oplata, a za rampe garaža MULTIFLEX stropna oplata. U svrhu zaštite na radu PERI je isporučio PROKIT zaštitne ograde koje su se koristile i za izvedene dijelove stropnih ploča kao zaštita od pada. Zahvaljujući PERI UP Flex stepeništu gradilište ima vertikalnu komunikaciju kroz sve podzemne etaže do kote terena na gradilištu.

Završetkom podzemnih etaža sva se oprema dalje koristi na prizemlju i za izvedbu etaža od 1. do 3., a za dodatnu razliku u visini etaža PERI je isporučio duže PEP podupirače za stropnu oplatu. Za podupiranje kose ploče iznad 3. etaže sjevernog dijela zgrade primjenjivali su se tornjevi PERI UP Flex.

Na tipičnim etažama od 4. do 22. koristi se TRIO zidna oplata za zidove jezgre. Kružni stupovi raznih promjera izvedeni su SRS kružnom čeličnom oplatom. Za izvedbu ploča
uz rub zgrade s integriranom gredom primjenjivali su se VARIODECK stolovi koji na sebi imaju integriranu PROKIT ogradu visine 2 m te osiguravaju potpunu zaštitu za rad na visini. Središnji dio ploče izvodi se SKYDECK panelnom stropnom oplatom.