You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Katolički crkveni centar

Podaci o projektu

Lokacija: Köln, Njemačka

Tijela jednostrano savijenog zida s 82 m unutarnjeg radijusa te dva konična dijela zida koji se susreću po sredini u polukružnoj niši oltara.

Zahtjevi

  • primjena masivnog vidnog betona koji se ne skuplja
  • slojevita ugradnja različito obojenog betona bez sidrenih pozicija

Klijent

Radna skupina Neubau Kirchenzentrum Blumenberg;
Ph. Holzmann AG, Köln;
Wollwert GmbH & Co. KG, Köln

Prednosti za klijenta

  • ekonomičan koncept oplate zahvaljujući primjeni serijskih komponenti
  • betonske površine koje vrijedi vidjeti
Ulrich Neumann, voditelj gradnje, Katolički crkveni centar, Köln
Ulrich Neumann
Voditelj gradnje

Među više ponuđača PERI nam je ponudio najbolji koncept oplate. Zbog primjene serijskih komponenti on je predstavljao najekonomičnije rješenje, dakle rješenje koje se može platiti.

PERI rješenje

Koncept oplate na osnovi sistemskih komponenti iz najma: čelična konstrukcija za prednapete okvire i međuokvire te okvire od čeličnih profila U 120 na složivim tornjevima ST 100 - slijedeći princip klizne oplate.

Primijenjeni PERI sistemi