You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Edificio Ágora

Podaci o projektu

Lokacija: Valencija, Španjolska

Multifunkcionalni centar, oblikovan poput kacige konkvistadora, na čeličnoj nosivoj konstrukciji poduprtoj lukom sa sklopivim staklenim krovom preko konstrukcije s lamelama

Visina: 80 m
Širina: 65 m
Dužina: 100 m
Vrijeme gradnje: 2008. - 2009.

Arhitekt: Santiago Calatrava

Zahtjevi

  • kratko vrijeme gradnje od 13 mjeseci
  • radni podesti i pristupi za sve montažne radove
  • kompleksna forma objekta

Klijent

U.T.E. Agora, Valencija:
Augescon, Lindner, Estrumaher

Prednosti za klijenta

  • ubrzani tijek gradnje zahvaljujući kratkim fazama preinake sistema skele
  • kontinuirane mogućnosti priključivanja zahvaljujući naknadnoj demontaži i montaži obloga
  • visoka sigurnost zbog podesta i prometnih puteva
  • ušteda vremena zahvaljujući sigurnom tijeku radova
Edificio Ágora, Carlos Gil, voditelj projekta
Carlos Gil
Voditelj projekta

PERI rješenje skele savršeno se prilagođuje kompleksnoj geometriji i tijeku gradnje. Na taj je način omogućena sigurna izvedba svih radnih faza - do je dovelo do enormne uštede vremena.

PERI rješenje

  • PERI UP prostorna skela s kontinuiranom prilagodbom geometriji i tijeku gradnje
  • istaci sa čvorišnim dijagonalama UBK i konzolama UCB između čeličnih rebara za pristup sa svih strana

Primijenjeni PERI sistemi