You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrana na kameni ugljen Eemshaven

Podaci o projektu

Lokacija: Eemshaven, Nizozemska

Visokoučinkovita elektrana na kameni ugljen snage 1.600 MW sa spojivim pogonom
za loženje biomase 

 • električni filtri dužine 64 m i visine 35 m za odsumporavanje dimnih plinova
 • vrijeme gradnje: 4 godine, puštanje u pogon 2014.

Zahtjevi

 • radna skela za radove zavarivanja i izoliranja
 • maksimalni zahtjevi za formiranje radnih podesta

Klijent

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o. o., Varšava

Prednosti za klijenta

 • visoka radna sigurnost kod montaže
  i primjene skele
 • dobra pristupačnost uz minimalnu primjenu materijala
Elektrana Eemshaven, Daniel Kuceł, voditelj gradnje
Daniel Kuceł
Voditelj gradnje

Suradnja s tvrtkom PERI apsolutno ispunjava očekivanja Bilfingera i našeg investitora, u svakom se trenutku pridržavamo dogovorenih termina. Za mene PERI UP znači kvalitetu i ergonomiju, a naposljetku se PERI UP konstrukcija skele optimalno prilagodila za sigurnu izvedbu izolacijskih radova.

PERI rješenje

 • radni podesti i pristupi sa sistemom modularne skele PERI UP Flex
 • polja skele gotovo se po volji dijele za velika dimenzioniranja s poljima od 3 m na osnovi te je omogućena optimalna geometrijska prilagodba u rasteru od 25 cm u području komponenti koje se obrađuju
 • fasadna skela sa slijednom ogradom

Primijenjeni PERI sistemi