You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Elektrana Belchatow

Podaci o projektu

Lokacija: Belchatow, Poljska

Sorpcijski pogon s odsumporavanjem dimnih ispušnih plinova elektrane Belchatow, najveće europske elektrane na smeđi ugljen električne snage 4.700 MW 

Vrijeme gradnje: 2008. - 2011.

Zahtjevi

 • dvoetažna nosiva konstrukcija s masivnim armiranobetonskim komponentama uz pridržavanje neznatnih dimenzionalnih tolerancija za prihvat čeličnih silosa visine 55 m
 • izvođenje visokih opterećenja na velikoj visini

Klijent

Alstom S.A. (glavni izvođač);
Budimex-Dromex S.A., Krakov (gruba gradnja)

Prednosti za klijenta

 • izvedba u kratkom vremenu gradnje
 • izbjegavanje dodatnog potrebnog podupiranja
Eugeniusz Koper
Voditelj projekta

„Najveći poljski temelj za turbogeneratore dio je novog bloka elektrane Belchatow. PERI je zajedno s tvrtkom Budimex-Dromex razradio tehnički usavršeno rješenje nosive skele. PERI sistemi u kombinaciji s izvrsnom logističkom uslugom omogućili su nam realizaciju
u kratkom vremenu gradnje."

PERI rješenje

 • rješenje nosive skele za stropove debljine 25 - 80 cm i grede visine 2,20 - 3,20 m
  te masivne armiranobetonske prstene
 • logističke usluge
 • kombinacija nosivih sistema MULTIPROP, ST 100 i HD 200
 • MP tornjevi montirani jedni u druge
 • raspodjela opterećenja preko nosive rešetke na grede međustropa