You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Brana Foz Tua

Podaci o projektu

Lokacija: Vila Real – Alijó, Portugal

Vrijeme gradnje: 2011. - 2016.

Zahtjevi

 • dvostruko savinuti zid brane visine 108 m
 • kruna nasipa širine 5 m i dužine 275 m s kompleksnim oblikovanjem zahvaljujući integriranom odvodnom mehanizmu
 • kolica za montažu tunela za dvije 700 m dugačke cijevi hidrauličnog optoka

Klijent

Barragem de Foz Tua, ACE
Konzorcij Mota-Engil S.A., Somague S.A. i MSF S.A

Prednosti za klijenta

 • precizna izvedba zida brane, kompleksne krune brane, ulazne i ispusne objekte te tunela za hidraulični optok
 • ubrzani radovi zahvaljujući primjeni velikih penjajućih jedinica sa sigurnim, komfornim radnim podestima
 • najbolji rezultati vidnog betona zahvaljujući iznimno fleksibilnoj VARIO GT 24 zidnoj oplati s nosačima prilagođenoj specifičnostima projekta
 • pojednostavljeno praćenje gradilišta zahvaljujući kontinuiranoj koordinaciji svih sudionika projekta i neprekidnoj optimalizaciji količina materijala na gradilištu u suradnji s PERI voditeljem projekta
 • realizacija planiranog vremena gradnje i troškova zahvaljujući glatkom odvijanju svih procesa i radova vezanih uz tehnologiju oplata i skela
Brana Foz Tua na rijeci Tui, Vila Real – Alijó, Portugal
Paulo Libório
Voditelj gradnje

Podrška PERI inženjera na samom gradilištu i njihov neprekidan kontakt s PERI tehničkim uredom omogućili su da svi sudionici projekta zajednički razrade najbolje rješenje oplate za ovaj kompleksan projekt. Bez takve uske suradnje ne bi bilo moguće realizirati zadani plan gradnje. PERI je na licu mjesta osigurao optimalno upravljanje projektom i oplatnim materijalom zahvaljujući kontinuiranom prilagođavanju količina materijala i vremenskog plana te njihovu usklađivanju sa svim izvedbenim timovima za najrazličitije radove s oplatom. To nam je pomoglo da opravdamo rentabilnost projekta u pogledu vremena i troškova.

PERI rješenje

 • kompletno rješenje prilagođeno specifičnostima projekta koje se sastoji od penjajućeg sistema SCS 190 i VARIO GT 24 zidne oplate s nosačima za dvostruko savinuti zid brane
 • specijalno rješenje sa SB-0 podupiračima jednostrane oplate, sistemskim komponentama VARIOKIT inženjerskog modularnog sistema i MULTIPROP tornjevima za podupiranje te VARIO GT 24 elementima za krunu brane s odvodnim mehanizmom
 • TRIO zidna oplata za manje kompleksne zidne strukture u području galerija brane
 • modularna skela PERI UP za najrazličitije nosive i radne skele te rješenja za pristupe
 • čelična kolica za montažu za cijevi hidrauličnog optoka
 • isporuka i rasploživost golemih količina materijala
 • sveobuhvatan koncept, logističke i tehničke usluge na jednom mjestu
 • PERI voditelj projekta na licu mjesta za detaljno usklađivanje svih procesa vezanih za projektiranje, logistiku i montažu oplate s aktualnim tijekovima gradnje